Rusza cykl turniejów w Siatkówce Plażowej – Copacabana nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Rizpoczyna się kolejna edycja cyklu turniejów w Siatkówce Plażowej – Copacabana nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

W dniach 7, 8, 21, 22 lipca oraz 4,5 sierpnia Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej wraz z MOSiR Tarnobrzeg organizuje turnieje piłki plażowej skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych, kobiet oraz mężczyzn.

Do turniejów zgłaszać się należy w poszczególne dni przed startem turnieju. Każdy dzień to nowy turniej! W przypadku dużej liczby chętnych par o przyjęciu do turnieju zdecyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy regulamin do przeczytania i pobrania poniżej.


Zobacz także:

To będzie hit tego lata! Elektryczne deski do pływania Kymera nad Jeziorem Tarnobrzeskim! [ZDJĘCIA]

Strefa Kibica w Tarnobrzegu. Sprawdź jakie mecze będą pokazywane na telebimie [MIASTO]

Jezioro Tarnobrzeskie na żywo! Obraz z pięciu kamer!


REGULAMIN „Copacabana nad Jeziorem Tarnobrzeskim” – Cykl turniejów w Siatkówce Plażowej

CEL ROZGRYWEK
Promocja kultury fizycznej i popularyzacja siatkówki plażowej na terenie miasta wśród jego mieszkańców, jako aktywna forma spędzania wolnego czasu. Turniej skierowany jest do amatorów (dzieci, młodzieży i dorosłych).

ORGANIZATOR
Organizatorem cyklu turniejów pod tytułem „Copacabana nad Jeziorem Tarnobrzeskim” jest Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej oraz MOSiR Tarnobrzeg.

MIEJSCE i TERMIN ROZGRYWANIA ZAWODÓW
Miejsce: Boiska do siatkówki plażowej nad Jeziorem Tarnobrzeskim. obok Ośrodka „KAMA” (obecnie „Wakacyjna Przystań”).

Terminy: 7 lipiec, 8 lipiec, 21 lipiec, 22 lipiec, 4 sierpień oraz 5 sierpień.
Początek zawodów planowany jest każdorazowo na godz. 10-00; weryfikacja drużyn od godz. 9-30, losowanie około godz. 9-45.

SYSTEM i PRZEPISY ROZGRYWANIA TURNIEJU

System rozgrywania turniejów w cyklu „Copacabana nad Jeziorem Tarnobrzeskim” w siatkówce plażowej zależny będzie od ilości zgłoszonych drużyn. O wyborze systemu rozgrywek drużyny zostaną poinformowane po weryfikacji liczby zgłoszonych par do turnieju. Planowany system rozgrywek to „system brazylijski”. Do turnieju w każdej kategorii zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 12 par.

Turniej zostanie w dwóch kategoriach: żeńskiej oraz męskiej. W przypadku dużej liczby zgłoszonych zawodników poniżej 16 roku życia organizatorzy zastrzegają sobie prawo dodatkowego podziału kategorii wg wieku: poniżej 16 roku oraz dorośli.

W przypadku zgłoszenia pary „mieszanej” zostanie ona zakwalifikowana do drabinki turniejowej męskiej.

W przypadku bardzo małej liczby zgłoszonych par w jednej z kategorii (żeńskiej lub męskiej) organizatorzy zastrzegają sobie prawo połączenia obu kategorii i organizacji turnieju w „jednej drabince”.

ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW
Zgłoszenia zespołu należy dokonać przed każdym z turniejów na odpowiednim druku zgłoszeniowym. W zgłoszeniu należy podać: nazwę zespołu, imiona i nazwiska zawodników, rok urodzenia, miejscowość zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail. Drużyny są dwuosobowe.

W przypadku kiedy do Turnieju zgłaszają się osoby niepełnoletnie, wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów. (formularz do pobrania na stronie www.tssps.tarnobrzeg.pl).

WARUNKIEM dopuszczenia do Turnieju jest złożenie przez zespół podczas weryfikacji Karty uczestnictwa, która stanowi załącznik do Regulaminu.

NAGRODY
Organizator przewiduje medale dla pierwszych III par każdego Turnieju.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje odniesione podczas zawodów.
Wszyscy uczestnicy Turnieju startują na własną odpowiedzialność i ryzyko.
Za rzeczy pozostawione bez opieki, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Organizator decyduje o rozstrzyganiu spraw spornych nie objętych regulaminem, decyzje organizatora są ostateczne.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Turnieju w przypadku złych warunków atmosferycznych.
Turniej ma charakter OPEN, drużyny mogą być męskie, żeńskie lub mieszane.

Zgłoszenie: http://tssps.tarnobrzeg.pl/wp-content/uploads/2016/07/Zgloszenie-do-Turnieju-Copacabana.pdf

Zgoda rodziców: http://tssps.tarnobrzeg.pl/wp-content/uploads/2016/07/Zgoda-rodzicow-opiekunow-do-Turnieju-Copacabana.pdf

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *