III Nocny Rajd Nordic Walking nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Już 3 grudnia III Nocny Rajd Nordic Walking nad Jeziorem Tarnobrzeskim! Impreza odbywać się będzie na dystansie około 4-5 kilometrów. Rajd wystartuje o godzinie 18.

Link do zapisów na III Nocny Rajd Nordic Walking nad Jeziorem Tarnobrzeskim: https://elektronicznezapisy.pl/event/1093/signup.html

Organizatorzy: Stowarzyszenie Nordic Active – Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg, tel. kontaktowy: 790 700 707,e mail:JANCZYKJ@GMAIL.COM, www.facebuk.com/nordicactive, MOSiR Tarnobrzeg – Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg, Stowarzyszenie Jacht Klub „KOTWICA” – Ul. Żeglarska 2, 39-400 Tarnobrzeg.

Współorganizatorzy: Tawerna „BOCIANÓWKA” – Ul. Żeglarska 2, 39-400 Tarnobrze, która po rajdzie serwuje gorący posiłek, dla jego uczestników. Partnerem Rajdu jest: Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking – www.psnw.pl

Nocny Rajd Nordic Walking nad Jeziorem Tarnobrzeskim

 III Nocny Rajd Nordic Walking nad Jeziorem Tarnobrzeskim – REGULAMIN:

1. CEL RAJDU

Celem rajdu jest popularyzacja Nordic Walking jako prozdrowotnej aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, wśród ludzi w różnym wieku z różnych środowisk społecznych.

2. MIEJSCE I TERMIN RAJDU

Jezioro Tarnobrzeskie, MARINA Tarnobrzeg
03.12.2016

3. UCZESTNICTWO OPŁATA STARTOWA

Rajd ma formułę otwartą, każdy chętny może startować:
Dystans około 4-5km
W opłatę startową 15 zł wliczone jest:
gorący posiłek po marszu, kawa, herbata, woda… i to co bezcenne WSPANIAŁE TOWARZYSTWO
Nr konta do wpłat: 26 2030 0045 1110 0000 0383 3950 , w tytule wpłaty podajemy:
Imię i nazwisko oraz 3 nocny rajd

4. BIURO RAJDU

Marina Tarnobrzeg
W biurze zawodów będą wydawane KARTY startowe oraz będzie czynna wypożyczalnia kijów Nordic Walking (ograniczona ilość) cena wypożyczenia pary kijków to 5 zł. Każdy z zawodników powinien posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz potwierdzenie przelewu.

5. ZGŁOSZENIA ,

Zgłoszenia i zapisy elektroniczne do dnia 2.12.2016 g.12.00, pod linkiem: https://elektronicznezapisy.pl/event/1093/signup.html
6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Start wspólny na dystansach około 5 km, w podziale na kategorie Kobiety/Mężczyźni. Rajd ma charakter rekreacyjno bez pomiaru czasu, wśród uczestników wyłonione zostaną pierwsze trzy osoby w kategorii KOBIET i MĘŻCZYZN

7.TRASA

Trasa przebiega drogą asfaltową, drogą szutrową START/META okolice Mariny
Na trasie będą umieszczone:
– sygnalizacje świetlne
8. PROGRAM GODZINOWY ZAWODÓW w dn. 10.11.2015r.
17:30 – weryfikacja i wydawanie KART STARTOWYCH
18:00 – WSPÓLNY START
20:45 – ogłoszenie wyników, dekoracja, zakończenie RAJDU

9. NAGRODY

Pierwsze trójki Kobiet i Mężczyzn otrzymają puchary, dla wszystkich którzy ukończą RAJD pamiątkowe dyplomy
Wśród wszystkich zawodników biorących udział w Rajdzie zostaną rozlosowane nagrody od sponsorów.
* Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych kryteriów nagradzania zawodników, trofeami oraz nagrodami rzeczowymi (w zależności od hojności Sponsorów).
10. RYZYKO STARTU
Organizator oświadcza, że zawody nie są ubezpieczone i każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność, co poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym na deklaracji przed przystąpieniem do rywalizacji.
11. WYKORZYSTANIE I PUBLIKACJA WIZERUNKU.
Każdy uczestnik akceptując regulamin wyraża zgodę na publikację fotografii na stronach internetowych organizatorów oraz innych masmediów ze swoim udziałem.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
Wszelkie kwestie sporne związane z rywalizacją sportową rozstrzyga Kierownik Rajdu.
Wszelkie zmiany oraz uzupełniające informacje dot. RAJDU będą publikowane w postaci komunikatów na oficjalnej stronie www.facebook.com/nordicactiv
ORGANIZATORZY PROSZĄ O ZABRANIE ZE SOBĄ LATAREK CZOŁOWYCH, ODBLASKÓW itp…
Komitet Organizacyjny 22.11..2015

A tak wyglądał II Nocny Rajd Nordic Walking nad Jeziorem Tarnobrzeskim:

Drugi Nocny Rajd Nordic Walking nad Jeziorem Tarnobrzeskim [ZDJĘCIA!]

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *