Studiuj w Tarnobrzegu! Sprawdź ofertę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej!

Z początkiem maja rozpoczęła się rekrutacja w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną tej uczelni.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji, kalendarza rekrutacyjnego, czy wymaganych dokumentów znajdziecie na stronie internetowej PWSZ: www.pwsz.tarnobrzeg.pl. O proponowanych przez uczelnią kierunkach studiów możecie też przeczytać klikając w obrazki znajdujące się niżej:

13

22

3

42

6

71

82

9

113

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu powstała 1 czerwca 2001 roku. Uczelnia stwarza dogodne warunki do uzyskania wyższego wykształcenia, a tym samym ułatwia skuteczniejsze poszukiwanie własnego miejsca na wymagającym rynku pracy.

 W Uczelni są zatrudnieni profesorowie z renomowanych ośrodków akademickich. Młoda kadra dydaktyczna Uczelni doskonali swoje umiejętności uzyskując coraz to wyższe stopnie naukowe oraz uczestnicząc w konferencjach naukowych. Uczelnia w Tarnobrzegu organizuje również własne cykliczne konferencje, w których udział biorą wybitni znawcy dyskutowanej na nich problematyki. Materiały pokonferencyjne, a także prace naukowe pracowników Uczelni, są publikowane przez Wydawnictwo Uczelniane. W szerszym zakresie są podejmowane badania dotyczące subregionu tarnobrzeskiego w aspekcie społecznym, kulturowym i ekonomicznym.

Realizacja planów studiów zgodna ze standardami kształcenia jest uzupełniana praktykami zawodowymi, które służą studentom w poznaniu specyfiki przyszłej pracy zawodowej. Biuro Karier poprzez doradztwo, udzielanie informacji pomaga studentom w wyborze drogi zawodowej.

Uczelnia posiada własną infrastrukturę administracyjno-dydaktyczną, w tym budynek dydaktyczny przy ulicy Wyszyńskiego 10 w Tarnobrzegu. Zajęcia realizowane są w nowoczesnych salach dydaktycznych, wyposażonych w wysokiej jakości systemy audiowizualne. Własna biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem, obejmującym pozycje przede wszystkim z zakresu pedagogiki, pomocy społecznej, psychologii, zarządzania, rachunkowości, ekonomii, marketingu, socjologii, filozofii, prawa, matematyki. W zbiorach tych znajdują się również specjalistyczne czasopisma krajowe i zagraniczne. Biblioteka funkcjonuje na bazie systemu bibliotecznego. Studenci mają możliwość korzystania z katalogu bibliotecznego oraz składania zamówień poprzez Internet.

Studenci Uczelni mają możliwość poszerzania swoich zainteresowań naukowych, kulturalnych i sportowych. Istotnym przejawem aktywności studenckiej jest działalność Kół naukowych, Samorządu Studenckiego oraz Akademickiego Związku Sportowego. Dzięki temu studenci mogą uczestniczyć w interesujących wydarzeniach naukowych i kulturalnych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu zapewnia życzliwą i kompetentną obsługę. Pracownicy służą zawsze pomocą i rzetelną informacją.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *