4 rzeczy, o których musisz wiedzieć ubezpieczając dom w budowie

Decydując się na budowę domu, należy liczyć się z wieloma trudnościami technicznymi, ale przede wszystkim finansowymi. Odpowiednie ubezpieczenie nieruchomości pozwoli zabezpieczyć budżet przed nieplanowanymi wydatkami, a także doprowadzić inwestycję do szczęśliwego finału, którym będzie zamieszkanie „na swoim”.

Nie ma gotowej recepty na wybudowanie domu zgodnie z oczekiwaniami, ale można zminimalizować ryzyko niepowodzenia. Oprócz wiedzy budowlanej, która dla właściciela inwestycji będzie wartością bezcenną i pozwoli uniknąć wielu błędów, ważna jest choćby podstawowa znajomość dotycząca ubezpieczenia, którą można zdobyć przeglądają np. ubezpieczenie domu w budowie z www.ubezpieczeniaonline.pl.

#1 Obowiązek ubezpieczenia domu w budowie?

W polskim prawie zakup ubezpieczenia nieruchomości jest dobrowolny, co nie znaczy, że osoba, która chce wybudować dom nie będzie zobowiązana do posiadania takiej polisy. Wszystko za sprawą sposobu finansowania inwestycji – w większości przypadków uzyskanie środków na budową domu sprowadza się do zaciągnięcia pożyczki w banku i to właśnie bank wymaga od swoich klientów ubezpieczenia.

Polisa do kredytu hipotecznego jest formą dodatkowego zabezpieczenia, podobnie jak wkład własny – tu jednak chodzi o wykluczenie ryzyka niewypłacalności. Jeśli budowany dom ulegnie zniszczeniu na skutek zdarzenia przewidzianego w polisie, wówczas resztę pożyczki spłaci Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Obowiązkowa – z punktu widzenia banku – polisa do kredytu jest korzystnym rozwiązaniem także dla ubezpieczonego, który za dodatkową opłatą (ok. 200-300 zł rocznie) nie musi obawiać się zadłużenia z powodu szkody na mieniu.

#2 Zakres ochrony zależy od domu

Oferta dla ubezpieczenia domu w budowie różni się nieco od ubezpieczenia dla domu czy ubezpieczenia mieszkania na www.ubezpieczeniaonline.pl. Za każdym razem jest możliwość wyboru umowy podstawowej i przydatnych rozszerzeń, ale nie w identycznym zakresie.

Umowa podstawowa to zestaw zdarzeń losowych, na które narażone są mury nieruchomości. W zależności od Towarzystwa może ich być od kilku do ponad dwudziestu, a dla domu w budowie to ok. 10 przypadków, jak: pożar, uderzenie pojazdu, silny wiatr czy zapadanie się ziemi.

Umowy dodatkowe to m.in. OC w życiu prywatnym, kradzież z włamaniem, assistance i ubezpieczenie bagażu poza miejscem zamieszkania. W polisie dla domu w budowie część opcji jest niedostępna, np. ochrona ruchomości w razie kradzieży czy zniszczenia przez jedno ze zdarzeń losowych. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte jedynie takie ruchomości jak narzędzia i materiały budowlane znajdujące się na terenie inwestycji.

#3 Świadczenie za kradzież tylko z włamaniem

Jeśli z budowanego domu zostanie skradziony pozostawiony tam komputer czy fotel, ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia. Wyjątek stanowią narzędzia i materiały budowlane, o ile kradzież została dokupiona jako rozszerzenie.

Jeszcze jednym warunkiem przy uznaniu kradzieży jako szkody jest zaistnienie włamania. Dlatego ubezpieczyciele stawiają wymóg, aby dom w budowie znajdował się w stanie surowym zamkniętym, tj. posiadał pokrycie dachowe, okna i drzwi. Uznanie kradzieży będzie możliwe, jeśli na miejscu znajdują się ślady włamania.

#4 Cena polisy a koniec umowy

W ubezpieczeniu domu w budowie obowiązuje z reguły ochrona na okres 12 miesięcy. Jednak inwestycja to przedsięwzięcie kilkuletnie – budowy są oddawane do użytku najwcześniej po dwóch sezonach i trudno przewidzieć, aby koniec budowy zbiegł się z końcem umowy ubezpieczenia.

Z punktu widzenia właściciela inwestycji korzystniejsze jest zakończenie budowy przed końcem polisy. Jeśli tak się stanie, wystarczy zgłosić ten fakt do agenta, którzy przekształci przedmiot ubezpieczenia na dom, a przy okazji zaproponuje te rozszerzenia, które wcześniej nie były dostępne.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *