Nad Jeziorem Tarnobrzeskim powstanie druga keja?

Stowarzyszenie Jacht Klub „Siarkopol” zwróciło się do prezydenta Tarnobrzega z wnioskiem o wydzierżawienie na 20 lat działki nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Sprawą na najbliższym posiedzeniu zajmie się Rada Miasta. W uzasadnieniu uchwały dotyczącej dzierżawy czytamy między innymi, że stowarzyszanie chce nad jeziorem stworzyć infrastrukturę żeglarską – poprzez przeniesienie części sprzętu pływającego z Polańczyka, postawienie kei do cumowania jachtów i budowę zaplecza w postaci bosmanki. „Siarkopol” zapowiada organizowanie szeregu imprez żeglarskich i integracyjnych – między innymi regat, a także organizację szkoleń dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych).

Działka ma powierzchnię 0,3 ha i zlokalizowana jest na brzegu jeziora sąsiadującym z terenami należącymi do gminy Nowa Dęba.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *