Informacje

Jezioro Tarnobrzeskie jest drugim pod względem wielkości zbiornikiem wodnym na Podkarpaciu. Jego powierzchnia to 445 hektarów, a głębokość to nawet 42 metry. Woda ma pierwszą klasę czystości. Akwen położony jest na terenie Tarnobrzega, przy drodze wojewódzkiej numer 871 – prowadzącej ze Stalowej Woli –przez Tarnobrzeg – w kierunku Mielca i Rzeszowa.

Zbiornik jest świetnym miejscem do uprawiania żeglarstwa, windsurfingu czy kitesurfingu – słynie bowiem ze stałych, dość silnych wiatrów. Jego niewątpliwym atutem jest zakaz korzystania z łodzi motorowych i skuterów.

jezioro tarnobrzeskie

Nad jeziorem działa profesjonalna stanica żeglarska oraz tymczasowa baza nurkowa. Nurkowie chwalą sobie doskonałą przejrzystość wody – nawet na maksymalnej głębokości, oraz różnorodność ukształtowania dna zbiornika. Część akwenu udostępniona została także wędkarzom.

Jezioro Tarnobrzeskie jest sztucznym zbiornikiem wodnym, który powstał w miejscu wyrobiska po kopalni siarki. W przeszłości w tym miejscu istniały wsie Machów i Kajmów. Zbiornik początkowo nosił nazwę Zalewu Machowskiego, ale w 2011 roku – decyzją rady miasta Tarnobrzeg – oficjalnie przechrzczono go na Jezioro Tarnobrzeskie.

Wzdłuż zachodniego brzegu jeziora – sąsiadującego z drogę wojewódzka numer 871 (Aleją Wisłostrada) i wiślanym wałem – rozciąga się długa na 3 kilometry piaszczysta plaża. Na jednym jej końcu znajduje się półwysep, na którym w przeszłości podczas imprez Lata z Radiem bawiło się prawie 50 tysięcy osób, a na drugim stanica wodniacka i keja. W południowo-wschodniej części zbiornika zlokalizowana jest natomiast sporych rozmiarów wyspa.

jezioro tarnobrzeskie

Akwen otwarty został w 2010 roku. Od tamtej pory systematycznie wzrasta jego popularność wśród mieszkańców południowo-wschodniej Polski. W upalne dni odwiedza go nawet 25 tysięcy osób. Z roku na rok liczba ta z pewnością będzie rosnąć. Dopiero teraz nad jeziorem rozpoczynają się bowiem pierwsze prywatne inwestycje, a tarnobrzeski samorząd – który jest właścicielem dużej części tego terenu – przymierza się do budowy infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej. Jeszcze w 2015 roku ma zostać uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego otoczenia akwenu. Ma to być impuls, który rozpocznie boom inwestycyjny wokół niego. Do zagospodarowania jest ogromny teren – długość linii brzegowej jeziora to bowiem ponad 10 kilometrów.

Pierwszym budynkiem, który powstał w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Tarnobrzeskiego jest stanica wodniacka. Do użytku oddano ją w 2014 roku. Informacje o trwających inwestycjach umieszczać będziemy w dziale „W budowie”.

Regulamin Porządkowy Jeziora Tarnobrzeskiego (źródło: www.mosir.tarnobrzeg.pl):

§ 1.

1. Administratorem terenu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im.A.Freyera w Tarnobrzegu z siedzibą przy. Al. Niepodległości 2.
2. W celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenach rekreacyjnych, wprowadza się regulamin porządkowy.

§ 2.

1. W celu zachowania walorów wypoczynkowo – rekreacyjnych terenu oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku,
wszystkich przebywających na terenach rekreacyjnych zobowiązuje się do: zachowania ciszy i spokoju, przestrzegania porządku i czystości, poszanowania
istniejących urządzeń, wyposażenia terenu oraz zieleni, przestrzegania znaków drogowych oraz innych znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na terenie
rekreacyjnym, parkowania pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych lub wskazanych przez służby porządkowe, kąpieli w miejscach do tego wyznaczonych
i odpowiednio oznakowanych,
2. Zabrania się: niszczenia roślinności, zaśmiecania i zanieczyszczania terenu, dotykania urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie rekreacyjnym, palenia ognisk, grillowania, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych, pływania skuterami i łodziami motorowymi, z wyłączeniem służb porządkowych i ratunkowych, pływania na materacach, kąpieli poza miejscem do tego wyznaczonym i wchodzenia do wody wbrew zakazom, zanieczyszczania wody, używania środków piorących i higieny osobistej, wprowadzania zwierząt do wody, poza miejscem do tego wyznaczonym,organizowania jakichkolwiek imprez bez zgody administratora, biwakowania (rozkładania namiotów), wykonywanie skoków do wody ze sprzętu pływającego

§3.

1. Na terenie administrowanym przez MOSiR wyodrębnia się trzy bazy: żeglarska, płetwonurkowa i łowisko.
2. W wyżej wymienionych bazach obowiązują szczegółowe regulaminy porządkowe.
3. Przebywanie na terenach rekreacyjnych dozwolone jest całodobowo.
4. Ustala się opłatę za wjazd samochodem oraz jednośladem o napędzie spalinowym, według cennika.
5. Inne postanowienia: Korzystanie z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, plaży i pasa zieleni jest bezpłatne, Przed opuszczeniem terenu należy sprzątnąć
zajmowane przez siebie miejsce, a śmieci wynieść do pojemników, Po zakończeniu grillowania gorące węgle należy zalać wodą i po wystudzeniu zabrać z sobą/
umieścić w specjalnie do tego celu przeznaczonym pojemniku. Wysypywanie wypalonego węgla z grillów bezpośrednio na ziemię, czy do plastikowych
pojemników na śmieci jest zabronione, Administrator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione na terenie akwenu, Osoby
pływające po wodach jeziora z wykorzystaniem sprzętu pływającego zobowiązane są do przestrzegania odpowiednich przepisów żeglugowych obowiązujących
na śródlądowych drogach wodnych. Kamizelki asekuracyjne są OBOWIĄZKOWE.

§4

1. Osoby przebywające na terenach rekreacyjnych zobowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminu porządkowego oraz stosowania się do poleceń
pracowników Administratora, służb porządkowych oraz Ratowników na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
2. Osoby zakłócające spokój zostaną zobowiązane do opuszczenia terenu rekreacyjnego, a w przypadku niepodporządkowania się poleceniom obsługi, przekazane
do dyspozycji Policji lub Straży Miejskiej.
3. Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im.A.Freyera w Tarnobrzegu
tel. 15 822-52-53.
4. W przypadku nie zastosowania się do postanowień regulaminu porządkowego będą wyciągane sankcje określone w art. 54 Kodeksu Wykroczeń.

baner sadrakula pho

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *