Nowy regulamin Jeziora Tarnobrzeskiego – sprawdź co wolno, a czego nie!

Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem porządkowym Jeziora Tarnobrzeskiego. Warto go poznać przed wizytą na plaży.

Regulamin Porządkowy Jeziora Tarnobrzeskiego

§ 1.

 1. Administratorem terenu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A.Freyera w Tarnobrzegu z siedzibą przy Al. Niepodległości 2.

§ 2.

 1. W celu zachowania walorów wypoczynkowo – rekreacyjnych terenu oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku, wszystkich przebywających na terenach rekreacyjnych zobowiązuje się do:
  • zachowania ciszy i spokoju,
  • przestrzegania porządku i czystości,
  • poszanowania istniejących urządzeń, wyposażenia terenu oraz zieleni.
  • przestrzegania znaków drogowych oraz innych znaków i tablic informacyjnych
  • parkowania pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych
  • kąpieli w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych,
 1. Zabrania się:
  • niszczenia roślinności,
  • zaśmiecania i zanieczyszczania terenu,
  • dotykania urządzeń elektrycznych
  • grillowania, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
  • pływania skuterami i łodziami motorowymi, z wyłączeniem służb porządkowych i ratunkowych,
  • pływania na materacach i sprzęcie do tego nie przeznaczonym,
  • kąpieli poza miejscem do tego wyznaczonym i wchodzenia do wody wbrew zakazom,
  • zanieczyszczania wody, używania środków piorących i higieny osobistej,
  • organizowania jakichkolwiek imprez bez zgody administratora i biwakowania (rozkładania namiotów) poza miejscami do tego wyznaczonymi
  • wykonywanie skoków do wody, również ze sprzętu pływającego

§3.

 1. Wjazd na teren administrowany przez MOSiR pojazdem spalinowym jest płatny według cennika.
 2. Na terenie administrowanym przez MOSiR wyodrębnia się trzy bazy: żeglarska, płetwonurkowa, wędkarska. W bazach obowiązują szczegółowe regulaminy organizacyjno- porządkowe
 3. Inne postanowienia:
  • Przed opuszczeniem terenu należy sprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce, a śmieci wynieść do pojemników,
  • Po zakończeniu grillowania gorące węgle należy zalać wodą i po wystudzeniu zabrać z sobą lub umieścić w specjalnie do tego celu przeznaczonym pojemniku.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione na terenie akwenu,
  • Osoby pływające po wodach jeziora z wykorzystaniem sprzętu pływającego zobowiązane są do przestrzegania odpowiednich przepisów żeglugowych obowiązujących na śródlądowych drogach wodnych. Kamizelki asekuracyjne są OBOWIĄZKOWE.

§4

 1. Osoby przebywające na terenach rekreacyjnych zobowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminu porządkowego oraz stosowania się do poleceń pracowników Administratora, służb porządkowych oraz Ratowników na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
 2. Osoby zakłócające spokój zostaną zobowiązane do opuszczenia terenu rekreacyjnego, a w przypadku niepodporządkowania się poleceniom obsługi, przekazane do dyspozycji Policji lub Straży Miejskiej.
 3. Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. A. Freyera w Tarnobrzegu tel. 15 822-95-22.
 4. W przypadku nie zastosowania się do postanowień regulaminu porządkowego będą wyciągane sankcje określone w art. 54 Kodeksu Wykroczeń.
 5. Na terenie administrowanym przez MOSiR w nagłych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia funkcjonuje TELEFON ALARMOWY – 504 40 10 20 oraz 112, 998, 999.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu

Regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli

 1. Z części zbiornika oraz pasa przybrzeżnego wyodrębnia się miejsce wykorzystywane do kąpieli „Jezioro Tarnobrzeskie”.
 2. Akwen wód przybrzeżnych dzieli się na trzy części:
  1. dla osób nieumiejących pływać o głębokości do 1,20 m oznaczony bojkami (pływami) czerwonymi,
  2. dla osób umiejących pływać o głębokości do 4,00 m oznaczony bojkami (pływami) koloru żółtego,
  3. brodzika o głębokości do 0,4 m oznaczonego białymi bojkami i ograniczonego siatką
 3. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest czynne w godzinach od 10:00 do 18:00, gdy jest wywieszona biała flaga.
 4. Kolory flagi oznaczają:
  1. biała – kąpiel dozwolona
  2. czerwona – zakaz kąpieli
 5. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie Jeziora Tarnobrzeskiego pod opieką osób pełnoletnich.
 6. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie Jeziora Tarnobrzeskiego osobom po spożyciu alkoholu lub zażyciu środków odurzających.
 7. Osobom zgrzanym i po intensywnym wysiłku zaleca się, aby gwałtownie nie zanurzać się w wodzie
 8. Zaleca się korzystanie z kąpieli najwcześniej godzinę po obfitym posiłku.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy oraz zawiadomienie służby ratowniczej
 10. Nadzór nad bezpieczeństwem osób pływających i kapiących się pełnią ratownicy będący członkami WOPR.
 11. Ratownicy noszą koszulki z emblematami WOPR i RATOWNIK.
 12. Osoby korzystające z Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratownika.
 13. Grupy zorganizowane przed wejściem do wody muszą zgłosić się do ratownika oraz mieć nadzór opiekuna.
 14. Osobom znajdującym się na terenie Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli nie wolno:
  1. przekraczać granic stref wyznaczonych do kąpieli,
  2. niszczyć urządzeń i sprzętu,
  3. zakłócać wypoczynku i kąpieli innym osobom, a w szczególności hałasować, popychać i wrzucać inne osoby korzystające z wypoczynku,
  4. zanieczyszczać tafli wody oraz plaży,
  5. wprowadzać zwierząt na teren Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli,
  6. wykonywać skoków do wody ze sprzętu pływającego
 15. Zabrania się pływania na sprzęcie przeznaczonym do innych celów (np. materace, itp..) oraz wpływania na teren Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli sprzętem pływającym
 16. Zabrania się korzystania z kąpieli osobom chorym na choroby skóry lub zakaźne.
 17. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia regulaminu będą usuwane z terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
 18. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi MOSiR.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
im. A. Freyera w Tarnobrzegu

 

4 Comments

 1. MyName

  Jak ma się ten regulamin do osób posiadających tzw. „Żółty czepek”, chcących pływać po całym obszarze zalewu?

  Reply
 2. Marcin

  Na jakiej podstawie zabrania się w regulaminie pływania na skuterach wodnych i łodziach motorowodnych

  Reply
  1. Raul

   Na zasadzie ogólnej że kto pływa na motorówce to łobuz i zakłócacz porządku.I w ogóle ,że są dobrze mu się powodzi, niech leży na kocu przy piwie i nie fika.

   Reply
 3. Raul

  Na zasadzie ogólnej że kto pływa na motorówce to łobuz i zakłócacz porządku.I w ogóle ,że za dobrze mu się powodzi, niech leży na kocu przy piwie i nie fika.

  Reply

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *