11 czerwca kolejny Maraton Vitarade Jezioro Tarnobrzeskie

W niedzielę 11 czerwca odbędzie się kolejna – szósta już – edycja największej imprezy biegowej w regionie –  Maraton Vitarade Jezioro Tarnobrzeskie.

Tradycyjnie biegacze będą mogli wystartować na pełnym dystansie maratońskim, a także wziąć udział w półmaratonie i ćwierćmaratonie. Najdłuższa z tych tras jest atestowana przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.

maraton vitarade

Dostępny jest już regulamin Maraton Vitarade Jezioro Tarnobrzeskie 2017:

1. Cel imprezy

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
Promocja Miasta Tarnobrzeg w Polsce i na świecie oraz Jeziora Tarnobrzeskiego – miejsca rekreacji i inwestycji
2. Organizator

Miasto Tarnobrzeg

Bezpośredni organizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera
39-400 Tarnobrzeg
Al. Niepodległości 2
Tel. +48 15 8229522, 15 8225253
Fax. +48 15 8229522
Fitness Authority, oficjalny dystrybutor marki Vitarade
Klub Biegacza „WITAR” Tarnobrzeg
Ognisko TKKF Siarka Tarnobrzeg
Kopalnia Siarki „Machów”
Stowarzyszenie „Integracja” Tarnobrzeg
e-mail: biuro@maratontarnobrzeg.pl
WWW: www.maratontarnobrzeg.pl
www.mosir.tarnobrzeg.pl
https://www.facebook.com/mosirtbg
https://plus.google.com/112185208601434936079/

3. Termin i miejsce

Maraton odbędzie się 11 czerwca (niedziela) 2017 roku.
Trasa po pętli wokół Jeziora Tarnobrzeskiego, oznaczona, z atestem na dystansie 42,195 km.
Start godz. 9:00, zawodnicy na start muszą zgłosić się od godziny 8:30 do 8:40
(po wcześniejszej weryfikacji w Biurze Maratonu)
Biuro Maratonu czynne w dniu zawodów od godziny 7:00
(okolice Mariny nad Jeziorem Tarnobrzeskim)
Dystanse:
Maraton 42,195 km (4 okrążenia),
Półmaraton 21 km (2 okrążenia),
Ćwierćmaraton 10,6 km (1 okrążenie).
Pomiar czasu w systemie elektronicznym
Zawodników obowiązuje limit czasu 6 godzin. Niezmieszczenie się w limicie czasu obliguje zawodnika do przerwania biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godziny 15:00 nie zostają sklasyfikowani.
4. Punkty odżywiania i odświeżania

Punkty odżywiania i odświeżania będą znajdowały się co 3 km (woda źródlana, napoje energetyczne)
5. Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia 11 czerwca 2017 roku ukończy 18 lat życia. Warunkiem udziału w Maratonie jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu maratońskim lub własnoręcznie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu maratońskim na własną odpowiedzialność.
Wszyscy zawodnicy biorący udział w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości lub paszport celem kontroli daty urodzenia.
Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostatecznie i nieodwołalne.
Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Maratonu oraz przepisów AIMS i IAAF.
Weryfikacja zawodników w Biurze Maratonu nad Jeziorem Tarnobrzeskim w dniu 11.06.2017 r. w godzinach 7:00 – 8:00.
6. Zgłoszenia i opłata wpisowa

Zawodników chcących wziąć udział w Maratonie, Półmaratonie, Ćwierćmaratonie obowiązują zapisy elektroniczne

Za zgłoszenie uważa się:

Zgłoszenie elektroniczne poprzez Formularz na stronie
Ostateczny termin zgłoszeń elektronicznych: 01.06.2017 r.
Istnieje możliwość zarejestrowania się w dniu zawodów – organizator zastrzega sobie ograniczoną ilość miejsc.
Koszt opłaty startowej (płatne przelewem/ przekazem do 09.06.2016 r.): Maraton – 50 zł, Półmaraton – 40 zł, Ćwierćmaraton – 30 zł
Koszt opłaty startowej w dniu imprezy: Maraton – 60 zł, Półmaraton – 50 zł, Ćwierćmaraton – 40 zł
Osoby dokonujące przelewu / przekazu na konto bankowe zobowiązane są do okazania potwierdzenia dokonania wpłaty w Biurze Zawodów.
Dane do wpłaty:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera,
39-400 Tarnobrzeg, Al. Niepodległości 2
Nr konta: PEKAO S.A. I o/Tbg 62 1240 2744 1111 0010 4384 6921
W tytule przelewu: Opłata Startowa – ** , Imię i Nazwisko
(** – wpisać odpowiednio Maraton / ½ / ¼ )
7. Klasyfikacja – na każdym dystansie:

Generalna kobiet, generalna mężczyzn
W kategoriach wiekowych kobiet: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 i powyżej
W kategoriach wiekowych mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 i powyżej
Jeżeli w kategorii będzie mniej niż 5 zawodników, może zostać połączona z sąsiednią kategorią
8. Nagrody

Dla pierwszych 300 zawodniczek i zawodników zapisanych elektronicznie i opłaconych do dnia 1 czerwca 2017 r. bogate pakiety startowe zawierające okolicznościowe medale, upominki i obiad po ukończonym biegu.
Na dystansie 42 km nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.
Na wszystkich dystansach nagrody w klasyfikacji generalnej za miejsca I – VI
Na wszystkich dystansach dyplomy i drobne upominki w kategoriach wiekowych za miejsca I – III
9. Zakwaterowanie i wyżywienie

Koszt opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.
Osoby zainteresowane noclegiem w hotelach proszone są o zwracanie się bezpośrednio do hoteli (MAPA HOTELI W OKOLICY – kliknij, aby przejść)
10. Postanowienia końcowe

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu (na starcie, podczas trasy, na mecie).
Organizator zapewnia szatnie, przebieralnie, depozyt na starcie i mecie biegu.
Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na piersiach.
Uwaga: numer startowy ma być widoczny w całości, nie wolno numeru podwijać, zaginać itp.
Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe.
Każdy uczestnik biegu jest ubezpieczony przez organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenie wyrywkowej kontroli antydopingowej wśród zwycięzców biegu. W przypadku odmowy zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.
Protesty rozstrzyga Dyrektor Maratonu. Decyzje Dyrektora są nieodwołalne.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *