W sobotę czwarty Maraton Vitarade Jezioro Tarnobrzeskie

6 czerwca o godzinie 9 rano wystartuje czwarta edycja Maratonu Vitarade Jezioro Tarnobrzeskie. 

Długość maratonu, a więc 42,195 km, to cztery okrążenia jeziora. Równolegle rozgrywany jest także ćwierćmaraton. Zawodnicy biorący w nim udział mają do pokonania dystans 10,6 km, a więc jedno okrążenie akwenu.

maraton

Regulamin maratonu:

1. Cel imprezy

 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
 • Promocja Miasta Tarnobrzeg w Polsce i na świecie oraz Jeziora Tarnobrzeskiego – miejsca rekreacji i inwestycji

2. Organizator

Miasto Tarnobrzeg

Bezpośredni organizator:

 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera
  39-400 Tarnobrzeg
  Al. Niepodległości 2
  Tel. +48 15 8229522, 15 8225253
  Fax. +48 15 8229522
 2. Fitness Authority, oficjalny dystrybutor marki Vitarade
 3. Klub Biegacza „WITAR” Tarnobrzeg
 4. Ognisko TKKF Siarka Tarnobrzeg
 5. Kopalnia Siarki „Machów”
 6. Stowarzyszenie „Integracja” Tarnobrzeg

e-mail: biuro@maratontarnobrzeg.pl
WWW: www.maratontarnobrzeg.pl , www.mosir.tarnobrzeg.pl , https://www.facebook.com/mosirtbg , https://plus.google.com/112185208601434936079/

3. Termin i miejsce

 • Maraton odbędzie się 6 czerwca (sobota) 2015 roku.
 • Trasa po pętli wokół Jeziora Tarnobrzeskiego
 • Start godz. 9:00, zawodnicy na start muszą zgłosić się od godziny 8:30 do 8:40 (po wcześniejszej weryfikacji w Biurze Maratonu)
 • Biuro Maratonu czynne w dniu zawodów od godziny 6:00 (okolice Mariny nad Jeziorem Tarnobrzeskim)
 • Długość trasy 42,195 km
 • Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr
 • Pomiar czasu w systemie elektronicznym
 • Zawodników obowiązuje limit czasu 6 godzin. Niezmieszczenie się w limicie czasu obliguje zawodnika do przerwania biegu i zejścia z trasy maratonu. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godziny 15:00 nie zostają sklasyfikowani.

4. Punkty odżywiania i odświeżania

Punkty odżywiania i odświeżania będą znajdowały się co 5 km (woda źródlana, napoje energetyczne oraz gąbki do przemywania twarzy)

5. Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia 6 czerwca 2015 roku ukończy 18 lat życia. Warunkiem udziału w Maratonie jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu maratońskim lub własnoręcznie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu maratońskim na własną odpowiedzialność.

Wszyscy zawodnicy biorący udział w Maratonie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości lub paszport celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.

Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostatecznie i nieodwołalne.

Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu Maratonu oraz przepisów AIMS i IAAF.

Weryfikacja zawodników w Biurze Maratonu nad Jeziorem Tarnobrzeskim w dniu 06.06.2015 r. w godzinach 6:00 – 8:00.

6. Zgłoszenia i opłata wpisowa

Zawodników chcących wziąć udział w Maratonie, Ćwierćmaratonie obowiązują zapisy elektroniczne

Za zgłoszenie uważa się:

 • Zgłoszenie elektroniczne poprzez Formularz na stronie www.maratontarnobrzeg.pl
 • Ostateczny termin zgłoszeń elektronicznych: 03.06.2015 r.

 • Istnieje możliwość zarejestrowania się w dniu zawodów – organizator zastrzega sobie ograniczoną ilość miejsc.
 • Koszt opłaty startowej (płatne przelewem/ przekazem do 03.06.2015 r.): Maraton – 40 zł, Ćwierćmaraton – 20 zł
 • Koszt opłaty startowej w dniu imprezy: Maraton – 60 zł, Ćwierćmaraton – 30 zł
 • Osoby dokonujące przelewu / przekazu na konto bankowe zobowiązane są do okazania potwierdzenia dokonania wpłaty w Biurze Zawodów.
 • Dane do wpłaty:

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera,
  39-400 Tarnobrzeg, Al. Niepodległości 2
  Nr konta: PEKAO S.A. I o/Tbg 62 1240 2744 1111 0010 4384 6921
  W tytule przelewu: Opłata Startowa – ** , Imię i Nazwisko
  (** – wpisać odpowiednio Maraton / 10km )

7. Klasyfikacja

W Maratonie prowadzone będą klasyfikacje:

 • Generalna kobiet, generalna mężczyzn
 • W kategoriach wiekowych kobiet: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 i powyżej
 • W kategoriach wiekowych mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 i powyżej
 • Jeżeli w kategorii będzie mniej niż 5 zawodników, może zostać połączona z sąsiednią kategorią

8. Nagrody

Nagrody pieniężne w Klasyfikacji Generalnej Kobiet i Mężczyzn:

Miejsce Mężczyźni Kobiety
1 1 500 zł 1 500 zł
2 1 200 zł 1 200 zł
3 1 000 zł 1 000 zł
4 800 zł 800 zł
5 600 zł 600 zł
6 400 zł 400 zł

W kategoriach wiekowych: I 200 zł II 150 zł III 100 zł

Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje odlewany pamiątkowy medal.

9. Zakwaterowanie i wyżywienie

Koszt opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów i własne wyżywienie każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.

Osoby zainteresowane noclegiem w hotelach proszone są o zwracanie się bezpośrednio do hoteli (MAPA HOTELI W OKOLICY – kliknij, aby przejść)

W dniu zawodów śniadanie zawodnicy spożywają we własnym zakresie.

10. Postanowienia końcowe

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu (na starcie, podczas trasy, na mecie).
 • Organizator zapewnia szatnie, przebieralnie, depozyt na starcie i mecie biegu.
 • Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na piersiach.
 • Uwaga: numer startowy ma być widoczny w całości, nie wolno numeru podwijać, zaginać itp.
 • Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe.
 • Każdy uczestnik biegu jest ubezpieczony przez organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenie wyrywkowej kontroli antydopingowej wśród uczestników. W przypadku odmowy zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.
 • Protesty rozstrzyga Dyrektor Maratonu. Decyzje Dyrektora są nieodwołalne.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

Regulamin ćwierć maratonu:

1. Cel imprezy:

 • Popularyzacja biegania i ruchu na świeżym powietrzu
 • Promocja Jeziora Tarnobrzeskiego
 • Sprawdzenie swoich możliwości fizycznych i wytrzymałościowych przed II edycją Maratonu

2. Organizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera

Klub Biegacza Witar

3. Termin, miejsce i trasa:

 • Ćwierćmaraton odbędzie się 6 czerwca (sobota) 2015 roku.
 • Bieg odbędzie się po pętli wokół Jeziora Tarnobrzeskiego na długości 10,6 km ( ćwierćmaraton ).
 • Start godz. 9:00, zawodnicy na start muszą zgłosić się od godziny 8:30 do 8:40 (Po weryfikacji w Biurze Zawodów)
 • Biuro Zawodów czynne w dniu zawodów od godziny 6:00
 • Pomiar czasu w systemie elektronicznym
 • Zawodników obowiązuje limit czasu 1,5 godziny
 • Niezmieszczenie się w limicie czasu obliguje zawodnika do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu
 • Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety go godz. 10:30 nie zostaną sklasyfikowani

4. Punkty odświeżania i odżywiania:

 • Punkt na 5 km trasy (woda źródlana, napój izotoniczny, gąbki do przemywania twarzy)

5. Warunki uczestnictwa:

 • w biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 06.06.2015 r. ukończą 18 lat.
 • wszyscy zawodnicy biorący udział w biegu muszą zostać zweryfikowaniu w Biurze Zawodów tak jak zawodnicy Maratonu
 • osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w zawodach pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica lub opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica / opiekuna w obecności obsługi Biura Zawodów.

6. Zgłoszenia i opłata startowa:

Zawodników chcących wziąć udział w Maratonie, Ćwierćmaratonie obowiązują zapisy elektorniczne

Za zgłoszenie uważa się:

 • Zgłoszenie elektroniczne poprzez Formularz na stronie www.maratontarnobrzeg.pl
 • Ostateczny termin zgłoszeń elektronicznych: 03.06.2015 r.

 • Istnieje możliwość zarejestrowania się w dniu zawodów – organizator zastrzega sobie ograniczoną ilość miejsc.
 • Koszt opłaty startowej (płatne przelewem/ przekazem do 03.06.2015 r.): Maraton – 40 zł, Ćwierćmaraton – 20 zł
 • Koszt opłaty startowej w dniu imprezy: Maraton – 60 zł, Ćwierćmaraton – 30 zł
 • Osoby dokonujące przelewu / przekazu na konto bankowe zobowiązane są do okazania potwierdzenia dokonania wpłaty w Biurze Zawodów.
 • Dane do wpłaty:

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera,
  39-400 Tarnobrzeg, Al. Niepodległości 2
  Nr konta: PEKAO S.A. I o/Tbg 62 1240 2744 1111 0010 4384 6921
  W tytule przelewu: Opłata Startowa – ** , Imię i Nazwisko
  (** – wpisać odpowiednio Maraton / 10km)

7. Klasyfikacja:

 • W biegu prowadzona są takie same klasyfikacje, jak w Maratonie, osoby poniżej 18 roku życia klasyfikowane będą w pierwszej kategorii wiekowej (18-29 lat)

8. Nagrody

 • dla zwycięzców statuetki nagrody rzeczowe
 • Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje odlewany pamiątkowy medal.

Zakwaterowanie, wyżywienie i postanowienia końcowe są takie same, jak dla zawodników Maratonu Jezioro Tarnobrzeskie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *