We wrześniu Długodystansowe Zawody Pływackie im. Józefa Salika na Jeziorze Tarnobrzeskim

2 września na Jeziorze Tarnobrzeskim odbędą się pierwsze Długodystansowe Zawody Pływackie im. Józefa Salika. Trwają zapisy do udziału w tej imprezie.

 

Pływacy rywalizować będą na dwóch dystnsach: 2000 m – kategoria OPEN oraz 1000 m – młodzież w wieku 12-16 lat. Zgłoszenia: http://mosir.tarnobrzeg.pl/wp-content/up…, oświadczenie uczestnika: http://mosir.tarnobrzeg.pl/wp-content/uploads…

Organizatorami imprezy są: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu, Tarnobrzeskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Uczniowski Klub Sportowy „Delfin”.


Zobacz także:

Koncert Natalii Kukulskiej na pożegnanie wakacji w Sandomierzu [W OKOLICY]

Działają już wyciągi wakeboardowe nad Jeziorem Tarnobrzeskim! [WIDEO]

Studiuj w Tarnobrzegu – w jednej z najlepszych uczelni niepublicznych w kraju! 


 

Długodystansowe Zawody Pływackie im. Józefa Salika

 

Regulamin zawodów – Długodystansowe Zawody Pływackie im. Józefa Salika:

Cel zawodów:
● popularyzacja Miasta Tarnobrzega i Jeziora Tarnobrzeskiego
● upowszechnienie form aktywnego i bezpiecznego wypoczynku nad wodą
● popularyzacja sportów pływackich wśród uczniów, mieszkańców i turystów
Organizatorzy:
● Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu
●Tarnobrzeskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
● Uczniowski Klub Sportowy „Delfin”
Patronat:
● Prezydent Miasta Tarnobrzega
Biuro Zawodów:
MOSiR Tarnobrzeg, Al. Niepodległości 2
tel./ fax 15 822 95 22 w 27
e-mail: sekretariat@mosir.tarnobrzeg.pl
www.mosir.tarnobrzeg.pl
Termin i miejsce:
Zawody pływackie odbędą się 2 WRZEŚNIA (sobota) 2017r.
miejsce – Jezioro Tarnobrzeskie (Baza Ratowników – MOSiR )
Program zawodów:
9:00 – otwarcie biura zawodów, przyjmowanie zgłoszeń
9:30 – odprawa techniczna
9:45 – otwarcie zawodów
10:00 – start wspólny dystans ok.1000m(młodzież)
10:30 – start wspólny dystans ok.2000m Open
12:45 – uroczyste wręczenie nagród
Przebieg zawodów:
1. Zawody na dystansie 2000 m w kategorii OPEN z podziałem na kobiety i
mężczyzn. Prawo startu mają osoby, które ukończyły 16 lat.
2. Zawody na dystansie 1000 m w kategorii młodzież. Prawo startu mają
osoby w wieku od 12 do 16 lat (zrzeszeni w klubach pływackich).
Uczestnictwo i zgłoszenia:
1. Warunkiem udziału w zawodach jest dokonanie pisemnego zgłoszenia na
kartach przygotowanych przez organizatora, posiadanie dokumentu tożsamości
ze zdjęciem i aktualnych badań lekarskich o braku przeciwwskazań do udziału w
zawodach pływackich lub osobiste podpisane oświadczenie o stanie zdrowia.
2.Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, w przypadku
zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów
prawnych.
3.Zgłoszenia do udziału w zawodach należy dokonać osobiście na miejscu w
dniu 2 września od godz 9:00 do 9:30 lub w sekretariacie
MOSiR(HalaWidowiskowo-Sportowa) MOSiR Tarnobrzeg do dnia 29.08.2017
r.Ze względu na bezpieczeństwo i możliwości techniczne ilość startujących w
zawodach jest ograniczona 20 osób (młodzież) i 30 osób OPEN. O przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń.
Komisja sędziowska:
Adam Strumiński,Krzysztof Dydo, Mateusz Bajer
Bezpieczeństwo:
Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialni są ratownicy TWOPR i MOSiR –
koordynator Mateusz Bajer.
Trasa maratonu oznaczona będzie wyraźnymi bojami.
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
Maraton zostanie odwołany, gdy temp. wody w dniu zawodów spadnie poniżej
18 0C.
Przepisy techniczne:
Startujący ma prawo we własnym zakresie:
● pokryć powierzchnię ciała substancją zabezpieczającą przed obniżeniem
temperatury ciała w wodzie oraz używać okularów wodoszczelnych, klipsów
na nos i zatyczek do uszu,
● wycofać się z zawodów na własną prośbę,
Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są:
● podporządkowania się decyzjom komisji sędziowskiej,
● przestrzegania przepisów regulaminu,
● wpisania w widocznym miejscu numeru startowego(markerem),
● do podpisania oświadczenia (zawodnicy pełnoletni), w którym stwierdzają, że
w zawodach startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych
roszczeń i pretensji do organizatorów w razie ewentualnych uszczerbków na
zdrowiu w wyniku udziału w zawodach,
● zawodnicy niepełnoletni dostarczają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
prawnych na udział w zawodach oraz oświadczenie jak dla zawodników
pełnoletnich ,podpisane przez rodziców lub opiekunów
Zawodnicy uczestniczący w zawodach nie mogą:
● korzystać w czasie wyścigu ze sprzętu ułatwiającego pływanie(płetwy,łapki itp.)
● korzystać z pomocy osób nie związanych z wyścigiem w czasie jego trwania
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Polskiego Związku
Pływackiego.
Nagrody:
● Za zajęcie I,II,III Miejsca we wszystkich kategoriach uczestnicy otrzymują
Puchar , Dyplom oraz nagrodę niespodziankę.
Postanowienia końcowe:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu, godziny i dystansu
zawodów w przypadku złych warunków atmosferycznych.
2. Wszystkie kwestie sporne rozstrzygają w ramach swych kompetencji komisja
sędziowska oraz organizatorzy.
3. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy uczestników podczas
zawodów.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia
wypadkowego (NW).
5. Po zawodach uczestników zawodów zapraszamy na kiełbaskę z grila.
Załączniki:
Karta zgłoszenia uczestników
Oświadczenie rodziców lub opiekunów dziecka niepełnoletniego

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *