W Społecznej Akademii Nauk dyskutowano o przedsiębiorczości

Czym jest przedsiębiorczość? Skąd pozyskać fundusze na własną firmę oraz jak nią zarządzać? Jakie są perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w powiecie tarnobrzeskim? – między innymi na takie pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy konferencji naukowej, która niedawno odbyła się w Społecznej Akademii Nauk Tarnobrzegu.

Celem konferencji było zaprezentowanie przez prelegentów aktualnych wyników badań naukowych, wymiana poglądów oraz pogłębienie integracji środowiska naukowego reprezentującego nauki o zarządzaniu oraz nauki ekonomiczne – w szczególności z obszaru badań przedsiębiorczości, innowacyjności oraz zastosowania technologii informacyjnych w budowaniu nowoczesnej i efektywnej organizacji. A jej tytuł brzmiał  „Kierunki rozwoju przedsiębiorczości w Unii Europejskiej w XXI wieku. Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w powiecie tarnobrzeskim w kontekście uwarunkowań współczesności”.

Udało nam się zgromadzić wybitnych specjalistów z wielu dziedzin, który zechcieli się podzielić swoją wiedzą. Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty oraz wnioski z dyskusji zaowocują w najbliższej przyszłości. Rzeczowość, rzetelność i zarazem szeroki zakres wystąpień, jakie miały miejsce na naszej konferencji pokazują, jak wiele dzieje się w dziedzinie przedsiębiorczości na polskiej arenie zarówno od strony badawczej, inżynierskiej jak i akademickiej czy popularyzatorskiej. Optymizmem napawa sprawność młodych w czerpaniu doświadczeń z międzynarodowych doświadczeń. Na gruncie rzeczowej, wielostronnej współpracy, regionalny polski sektor przedsiębiorczy ma szansę wystartować w przyszłość – mówią organizatorzy ze Społecznej Akademii Nauk.

Podczas spotkania zaprezentowano koncepcję teoretyczną oraz wyniki prac badawczych związanych z problematyką przedsiębiorczości, w szczególności dotyczących rozwoju działalności gospodarczej w różnej skali – lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej i światowej.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *