Inwestycje za 33 miliony złotych nad Jeziorem Tarnobrzeskim?

W budżecie miasta Tarnobrzeg na rok 2017 zapisano 140 tysięcy złotych na pierwsze prace związane z projektem „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego”. To przymiarki do realizacji pierwszego etapu inwestycji nad nad Jeziorem Tarnobrzeskim wycenianej w sumie na 33 miliony złotych.

W tym roku przewidziano prace projektowe związane z przebudową ulicy i budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pobliżu jeziora. Całość tego zadania zapisana została w dokumencie pod tytułem Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020 i wygląda tak:

Inwestycje za 33 miliony złotych:

Zakres rzeczowy obejmuje zagospodarowanie terenów o pow. 98,83 ha wokół Jeziora Tarnobrzeskiego zdegradowanych po przemyśle siarkowym na cele rekreacyjne, turystyczne oraz gospodarcze poprzez dzierżawę terenu o pow. 43,13 ha pod prowadzenie działalności gospodarczej :

1.budowa drogi ul. Opaskowej biegnącej wokół Jeziora na dł. ok.2 km w tym:

 • budowa ciągu rowerowo-pieszego
 • budowa oświetlenia.

2. Budowa drogi ul. Żeglarska w tym;

 • Budowa ciągu rowerowo-pieszego na dł. 1,9 km
 • Budowa oświetlenia na dł. 1,9 km
 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej na dł. 1,9 km
 • Budowa kanalizacji teletechnicznej na dł. 1.9. km
 • Budowa stacji transformatorowej
 • Wykonanie elementów odwodnienia

3 . Budowa parkingów

4 .Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Żeglarska – ul. Opaskowa w tym :

 • budowa odcinków sieci rozdzielczej o średnicy Dn 110 o szacowanej dł. około 2,0 km
 • montaż węzłów zasuw i hydrantów przeciwpożarowych.

5.Budowa sieci sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym:

 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy Dn 200 i Dn 160
  o szacowanej długości około 4,0 km
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o średnicy Dn 90 o szacowanej długości około 1,0 km,
 • budowa studni włączeniowych na kolektorze kanalizacji ciśnieniowej wraz
  z wyposażeniem – 3 szt.
 • budowa kompletnych przepompowni ścieków – 6 szt.

6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej m.in.:

 • budowa toalet oraz pawilonów sanitarnych
 • budowa boisk sportowych
 • budowa pomostów, kei, slipów
 • budowa parku linowego i ścianek wspinaczkowych
 • camping, pola namiotowego i karawaningowego wraz z pawilonami sanitarnymi
 • utworzenie miejsc przeznaczonych pod grillowanie
 • zagospodarowanie powierzchni pod łowiska wędkarskie
 • wyposażenie w sprzęty przeznaczone do zabawy, wypoczynku, rekreacji w wodzie
 • trasy/tory do wyścigów samochodowych, rowerowych, motorowych

Wartość Projektu – 33 000 000,00 zł.

Wkład EFRR – 22 950 000,00 zł

inwestycje nad jeziorem tarnobrzeskim

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *