Regaty o Puchar Prezesa Tarnobrzeskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

23 i 24 maja na Jeziorze Tarnobrzeskim odbywać się będą regaty w klasie Micro o Puchar Prezesa Tarnobrzeskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

Wziąć w nich udział mogą wszyscy posiadacze jachtów w klasie Micro, którzy w wyznaczonym terminie zgłoszą swój udział i uiszczą opłatę startową. Organizatorem zawodów jest Jacht Klub „Kotwica”, a współorganizatorem Tarnobrzeski Okręgowy Związek Żeglarski.

Regulamin regat ze strony internetowej organizatora:

I.                   PRZEPISY

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:

1.                   Przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF (2013-2016)

2.                  Będą stosowane przepisy klasowe startujących klas.

3.                  Zawiadomieniem o regatach

4.                  Instrukcją żeglugi (udostępnioną w dniu rozpoczęcia regat)

II.                  REKLAMOWANIE

Zawodnicy mogą być zobowiązani do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez organizatora.

III.               ZASADY  ROZGRYWANIA  REGAT

1.                  Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów w klasie: Micro

2.                  Warunkiem udziału w regatach są: zgłoszenie elektroniczne lub w biurze regat, uiszczenie opłaty odpowiedniej do klasy według tabeli opłat rejestracyjnych, przedstawienie odpowiednich dokumentów.

3.                  Wymagane dokumenty:
– certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym;
– licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy)

– obowiązkowe ubezpieczenie jachtu OC

IV.             ZGŁOSZENIA

przyjmowane będą w biurze regat:

·        22.05.2015r w godz. 18:00 – 20:00

·        23.05.2015r w godz. 08:00 – 09:30

 

1.                  Tabela Opłat Rejestracyjnych:

Zgłoszenie\Klasa Micro
Biuro Regat 70 zł

V.                  INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcje żeglugi dla poszczególnych klas, będą dostępne w dniu rozpoczęcia regat w biurze regat Jacht Klubu „Kotwica” Tarnobrzeg

VI.              TRASA

1.                  Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych.

2.                  Ostateczne trasy dla każdej z klas zostaną podane w Instrukcji Żeglugi

VII.             PROGRAM

1.                   22.05.2015

Godz. 18:00 – 20:00 – zgłoszenia do regat

2.                  23.05.2015

Godz.  8:00 – 9:30     – zgłoszenia do regat

Godz. 10.55               – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

3.                  24.05.2015

Godz. 9.55                 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

Godz. 17.00               – Uroczyste zakończenie regat

VIII.         PUNKTACJA

1.                  Planowane jest rozegranie  9 wyścigów w klasie Micro

1.                  Regaty będą ważne przy rozegraniu 1 wyścigu, po 4 wyścigach jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony.

2.                  Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF edycji 2013 – 2016.

POSTÓJ SPRZĘTU

Wszystkie łodzie i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez Organizatorów.

IX.                KOMUNIKACJA RADIOWA

Będąc w wyścigu łodzie nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych i telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających łączność,          niż dostarczone przez komisję regatową.

X.                  ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

XI.               PRAWA DO WIZERUNKU

1.                   Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

2.                   Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat.

XII.           NAGRODY

Dla zwycięzców (1,2,3 – miejsce) w każdej z klas przewidziane są puchary i dyplomy oraz upominki

XIII.         INFORMACJE DODATKOWE I OSOBY KONTAKTOWE:

Dodatkowych informacji udziela: Anna Dobroń 882 451 010, biuro@marina.tarnobrzeg.pl oraz,

Janusz Bobula 663 668 265 Kontakt e:mail: biuro@kotwica.tarnobrzeg.pl

W sprawie noclegów i wyżywienia na regatach dzwonić do Anna Dobroń 882 451 010,

biuro@marina.tarnobrzeg.pl

Adres strony internetowej www.kotwica.tarnobrzeg.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *