Wędkarstwo

Jezioro Tarnobrzeskie jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla wędkarzy. Mimo swojej krótkiej historii w ich środowisku zdążyło już zasłynąć jako akwen, na którym można złowić dwunastokilogramowego szczupaka, czy prawie pięciokilogramowego karpia. 

Regulamin połowu ryb w Jeziorze Tarnobrzeskim (źródło: www.pzwtarnobrzeg.pl):

1. Zgodnie z par. 1 i 2 umowy użyczenia Gmina Tarnobrzeg przekazuje Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu akwen o nazwie „Jezioro Tarnobrzeskie” w celu prowadzenia racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej. Łowienie odbywa się na terenie całego akwenu z zastrzeżeniem, że w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku wyłącza się z wędkowania teren przeznaczony na kąpielisko. Ponadto wyłącza się z wędkowania teren wokół stanicy kajakarskiej, bazy nurków oraz bazy WOPR-u.

2. Uprawnionymi do wędkowania w „Jeziorze” są członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego oraz osoby niezrzeszone posiadające kartę wędkarską.

Prawo do wędkowania daje wniesienie stosownej okręgowej składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód „Jeziora Tarnobrzeskiego”.

3. Wędkować można cały rok, zarówno z brzegu jak i ze środków pływających wyposażonych w napęd wiosłowy lub silnik elektryczny, w odległości do 200 m od brzegu. Prawo do wędkowania ze środków pływających daje wykupienie dodatkowej składki na środki pływające. Łódź winna być odpowiednio oznakowana.

4. W miesiącach od 1 listopada do 30 kwietnia obowiązuje zakaz wędkowania w nocy.

5. Obowiązuje zakaz wędkowania z lodu, oraz naruszania, uszkadzania linii brzegowej.

6. Dopuszcza się brodzenie w butach tzw. „woderach” do wysokości posiadanego obuwia.

7. Poza ustaleniami niniejszego regulaminu, wędkujących obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

Wprowadza się dodatkowe zasady połowu ryb na Jeziorze.

I. Wymiary ochronne:

1. Karp do 35 cm i powyżej 60 cm,

2. Amur, troć jeziorowa do 70 cm,

3. Lin, jaź, kleń do 30 cm,

4. Okoń, wzdręga, płoć do 20 cm,

5. Karaś, leszcz, do 25 cm,

6. Szczupak do 60 cm i powyżej 100 cm,

7. Sandacz do 60 cm.

II. Limity połowu:

1. Amur 2 szt./ dobę,

2. Karp 2 szt. /dobę.

3. Szczupak, sandacz 1 szt./dobę.

4. Łączna ilość ryb wymienionych w pkt 1,2,3, przeznaczonych do zabrania nie może przekroczyć 2 szt. na dobę.

5. Limit wagowy ryb nie wymienionych wyżej gatunków do 5 kg.

I. Pozostałe zasady:

1. Złowione ryby limitowane regulaminem i przeznaczone do zabrania muszą być wpisane do rejestru bezpośrednio po ich złowieniu, pozostałe gatunki mogą być wpisane po zakończeniu wędkowania.

2. Wędkarz po złowieniu limitu dziennego jest zobowiązany opuścić łowisko.

3. Na zbiorniku obowiązuje bezwzględny zakaz obierania (czyszczenia, patroszenia) złowionych ryb.

4. Można nęcić używając koszyczka zanętowego.

5. Nakazuje się utrzymywanie stanowisk wędkarskich w czystości – zgodnie z rozdziałem III pkt 6 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.

6. Raz wniesiona składka nie podlega zwrotowi.

7. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb oraz niniejszego regulaminu, wydane zezwolenie na wędkowanie będzie cofnięte bez zwrotu wniesionej składki, a w stosunku do członków PZW sporządzony wniosek do sądu koleżeńskiego o ukaranie.

8. Na czas organizacji zawodów, po uprzednim wywieszeniu stosownego ogłoszenia i zamieszczeniu informacji w Internecie, zastrzega się prawo do wyłączenia łowiska z wędkowania w jego części lub całości.

9. Wykupienie odpowiedniej składki jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

10. Prawo do kontroli w zakresie przestrzegania Regulaminów połowu na łowisku mają osoby wymienione w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Tarnobrzeg.

11. Gmina Tarnobrzeg i Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób wędkujących oraz za ich sprzęt.

12. Okręg PZW w Tarnobrzegu w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z oddającym w użyczenie, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

13. Obowiązuje zakaz łowienia metodą trollingową.

Wysokość składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód „Jeziora Tarnobrzeskiego” obowiązująca w sezonie wędkarskim 2015 roku:

Okres obowiązywania składki Wędkarze członkowie Okręgu Tarnobrzeg (1)/ pozostali członkowie PZW Dla niezrzeszonych
1 doba* 5 zł/10 zl 20 zł
3 dni** 15 zł/30 zł 50 zł
Tydzień*** 25 zł/50 zł 100 zł
30 dni**** 50 zł/100 zł 200 zł
Roczna ***** 300 zł/500 zł 1000 zł
Dodatkowa składka za wędkowanie ze środków pływających 100 zł 150 zł

Wyjaśnienia do tabeli:

(1) – decyduje miejsce uiszczenia składki członkowskiej.

* – tzn. jak w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb w godzinach od 0:00 do 24:00.

** – tzn. trzy po sobie następujące dni,

*** – tygodniowa, tzn. 7 dni kolejno po sobie następujących,

**** – tzn. trzydzieści kolejno następujących po sobie dni.

***** – tzn. dany rok kalendarzowy np.: 2015, itd.

W/w składki można wpłacać u Skarbników Kół oraz w Biurze Zarządu Okręgu.

Wprowadza się następujące dodatkowe obostrzenia:

1. Zakaz posiadania i używania echosond i innych urządzeń do lokalizacji ryb.

2. Zakaz wędkowania w porze nocnej ze środków pływających.

3. Zakaz wędkowania z wyspy.

4. Zakaz rozstawiania na łowisku przyczep kempingowych i samochodów typu CAMPER.

Gatunki ryb oznaczamy wg klucza zgodnie z wykazem:

A – Amur, B – Boleń, BR – Brzana, C – Certa, G – Głowacica, JA – Jazgarz, J – Jaź, JE – Jelec, KP – Karaś pospolity, KS – Karaś Srebrzysty, KARP – Karp. KI– Kiełb, KL– Kleń, KR – Krąp, LE – Leszcz,LIN – Lin, LI – Lipień, Ł– Łosoś, M – Miętus, O – Okoń, P – Płoć, PP – Pstrąg potokowy, PT – Pstrąg tęczowy, PZ – Pstrąg źródlany, R – Rozpiór, S – Sandacz, SP – Sapa, SI – Sieja, SE – Sielawa, SU – Sum, SZ – Szczupak, T– Tołpyga, TJ – Troć jeziorowa, U – Ukleja, W – Węgorz, WZ – Wzdręga.

Zasady Rejestracji Połowu Ryb.

Podstawą wprowadzenia rejestracji połowów ryb jest:

– Uchwała XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z 21.10.2005r.

Rozporządzenie MRiRW z dnia. 19.02.2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej.

Rejestracja ma na celu, umożliwienie Okręgowi prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

Nie przestrzeganie wprowadzonych wymogów (rejestracji) stanowi naruszenie zasad obowiązujących w PZW i podlega osądowi właściwych Sądów Koleżeńskich.

ZASADY REJESTRACJI:

1. Rejestr obowiązuje wszystkich wędkujących w wodach użytkowanych przez Okręg Tarnobrzeg i jest integralną częścią ZEZWOLENIA.

2. Rejestracją obejmuje się wszystkie gatunki ryb występujące w wodach użytkowanych przez Okręg.

3. Po przybyciu na łowisko, przed rozpoczęciem łowienia, należy wpisać do rejestru: datę, godzinę rozpoczęcia łowienia.

4. Złowione i przeznaczone do zabrania ryby, limitowane w sztukach, należy wpisać zgodnie z INSTRUKCJĄ oznaczania gatunków ryb w odpowiednie rubryki, bezpośrednio po ich złowieniu. Pozostałe po zakończeniu łowienia (zgodnie z limitem wagowym), dot. również krąpia, karasia srebrzystego i leszcza.

5. W przypadku wyczerpania rubryk rejestru, należy druk zwrócić wystawcy i pobrać nowy.

6. Wypełniony druk rejestru należy obowiązkowo zwrócić wystawcy najpóźniej w dniu wnoszenia składek na rok następny.

7. Osoba wydająca i odbierająca rejestr (Zezwolenie) ma obowiązek dokonania wpisu na pierwszej stronie oraz potwierdzić jego zwrot.

8. Nieczytelny wpis w rejestrze traktowany jest jako jego brak.

Adres kontaktowy:

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu

ul. Przy Zalewie 2, 39-400 Tarnobrzeg

tel. +48 15 822 46 47

– Państwowa Straż Rybacka Posterunek Tarnobrzeg – 603 919 642,

– Numer alarmowy „Jeziora Tarnobrzeskiego – 504 401 020.

baner sadrakula pho

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *