REGULAMIN WYBORÓW MISS JEZIORA TARNOBRZESKIEGO 2016

REGULAMIN WYBORÓW MISS JEZIORA TARNOBRZESKIEGO 2016

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Regionalnego Konkursu Piękności „Wybory Miss Jeziora Tarnobrzeskiego” jest redakcja portalu internetowego www.tarnobrzeskie.eu, wspólnie z Prezydentem Miasta Tarnobrzeg i partnerami, o których mowa w dalszej części regulaminu.

Decyzje organizatora i Jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane.
II. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU
Konkurs „Wybory Miss Jeziora Tarnobrzeskiego” ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, które odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.

W toku konkursu wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły:

– Miss Jeziora Tarnobrzeskiego 2016,

– I Wicemiss Jeziora Tarnobrzeskiego 2016,

– II Wicemiss Jeziora Tarnobrzeskiego 2016,

– Miss Publiczności – Wyborów Miss Jeziora Tarnobrzeskiego 2016.

Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów.
III. NAGRODY
Miss Jeziora Tarnobrzeskiego otrzyma:
– koronę,

– szarfę tytułową,

– nagrody od partnerów konkursu:

a) Voucher o wartości 500 złotych od Zamku w Baranowie Sandomierskim na nocleg dla dwóch osób, kolację i zwiedzanie zamku.

b) Voucher na uszycie sukienki o wartości 400 złotych od Atelier „Gamon” Justyna Wesołowska

c) Voucher na usługi fryzjerskie i kosmetyczne o wartości 300 zł od Profesjonalnego Studia Urody No1.

d) Voucher o wartości 400 zł na zakup butów w sklepie obuwniczym Iwony i Andrzeja Niezgody w Tarnobrzegu, Plac Bartosz Głowackiego 56/2

e) Voucher o wartości 400 zł na zakup spodni marki Peppe Jeans w sklepie Elite Moda, Tarnobrzeg, Szkolna 4.

f) Karnet Open upoważniający do korzystania z pełnej oferty klubu Fitneska o wartości 150 zł od klubu Fitneska

g) Talon na tygodniowy catering dietetyczny – Bocianówka Fit.

g) Intro nurkowanie w pełnym wyposażeniu nurkowym z instruktorem w Jeziorze Tarnobrzeskim za pośrednictwem Bazy Nurkowej Machów, czas nurkowania około 25 min, wraz z sesją foto-video pod wodą wykonaną przez fotografa klubowego – od Klubu Płetwonurków LOK OCTOPUS.

I Wicemiss Jeziora Tarnobrzeskiego otrzyma:

– szarfę tytułową,

– nagrody od partnerów konkursu:

a) Voucher o wartości 300 złotych na zakup odzieży z oferty Atelier „Gamon” Justyna Wesołowska

b) Voucher na usługi fryzjerskie i kosmetyczne o wartości 200 zł od Profesjonalnego Studia Urody No1.

c) Karnet Opeen upoważniający do korzystania z pełnej oferty klubu Fitneska o wartości 150 zł od klubu Fitneska

d) Talon na tygodniowy catering dietetyczny – Bocianówka Fit

e) Intro nurkowanie w pełnym wyposażeniu nurkowym z instruktorem w Jeziorze Tarnobrzeskim za pośrednictwem Bazy Nurkowej Machów, czas nurkowania około 25 min, wraz z sesją foto-video pod wodą wykonaną przez fotografa klubowego – od Klubu Płetwonurków LOK OCTOPUS
II Wicemiss Jeziora Tarnobrzeskiego otrzyma:

– szarfę tytułową,

– nagrody od partnerów konkursu:

a) Voucher o wartości 200 złotych na zakup odzieży z kolekcji wiosna-lato 2016 od Atelier „Gamon” Justyna Wesołowska

b) Voucher na usługi fryzjerskie i kosmetyczne o wartości 100 zł od Profesjonalnego Studia Urody No1.

c) Karnet Open upoważniający do korzystania z pełnej oferty klubu Fitneska przez miesiąc o wartości 150 zł od klubu Fitneska

d) Talon na tygodniowy catering dietetyczny – Bocianówka Fit

e) Intro nurkowanie w pełnym wyposażeniu nurkowym z instruktorem w Jeziorze Tarnobrzeskim za pośrednictwem Bazy Nurkowej Machów, czas nurkowania około 25 min, wraz z sesją foto-video pod wodą wykonaną przez fotografa klubowego – od Klubu Płetwonurków LOK OCTOPUS .
4. Miss Publiczności – Wyborów Miss Jeziora Tarnobrzeskiego 2016 otrzyma:

– szarfę tytułową,

– nagrody od partnerów konkursu:

a) Zestaw kosmetyków pielęgnacyjnych od Profesjonalnego Studia Urody No1.

b) Karnet Open upoważniający do korzystania z pełnej oferty klubu Fitneska przez tydzień – od klubu Fitneska
IV. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU i WARUNKI UCZESTNICTWA
W konkursie mogą uczestniczyć kandydatki, które ukończyły 17 lat.

– Kandydatki, które nie ukończyły 18 roku życia muszą dostarczyć organizatorowi pisemną zgodę rodziców na udział w konkursie oraz wykorzystanie jej wizerunku oraz imienia i nazwiska.

Zgłoszeniem do konkursu jest:

– zdjęcie kandydatki do tytułu prezentujące całą sylwetkę.

– formularz, który będzie dostępny na stronie internetowej www.tarnobrzeskie.eu, w zakładce Regulaminy.

Zdjęcie i wypełniony formularz (jego treść należy skopiować do treści maila) należy nadesłać na adres miss@tarnobrzeskie.eu

Zgłaszający oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do zgłoszonej fotografii oraz że zgłoszona fotografia nie narusza praw osób trzecich. Ponadto zgłaszający oświadcza, że zgłoszona fotografia przedstawia jego osobę.

Gdyby organizator poniósł jakąkolwiek szkodę związaną z roszczeniami osób trzecich w związku z nadesłaną kandydaturą, zgłaszający zobowiązuje się pokryć ww. szkodę w całości.

Przesyłając zgłoszenie kandydatka wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez organizatora podanych w mailu danych, a także zgodę na publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska.

Zgłaszający wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie wizerunku Kandydatki zamieszczonego na zgłoszonej fotografii w celu przeprowadzenia konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii, która może w jakimkolwiek stopniu naruszać ogólnie przyjęte normy obyczajowe.

Nadesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza wyrażenie zgody zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) na potrzeby konkursu MISS JEZIORA TARNOBRZESKIEGO 2016.

Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

Nadesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu konkursu.
V. PRZEBIEG KONKURSU:

Zgłoszenia kandydatek będą przyjmowane od 1 czerwca 2016 do 31 lipca 2016 roku do godziny 23.00.

W okresie od 1 do 5 sierpnia komisja złożona z przedstawicieli organizatorów, partnerów i sponsorów konkursu wybierze od 10 do 12 finalistek konkursu. Zostaną one wybrane na podstawie nadesłanych zgłoszeń lub na po przeprowadzeniu castingu, do udziału w którym zostanie zaproszonych nie więcej niż 20 kandydatek.

Finalistki konkursu w okresie od momentu ich wyboru do imprezy finałowej, którą zaplanowano na 27 sierpnia wezmą udział w:

– spotkaniu organizacyjnym, podczas którego będą uczyć się finałowej choreografii. Podczas niego weryfikowane będą dane podane w formularzu będącym elementem zgłoszenia do konkursu. Podanie nieprawdziwych danych w oświadczeniu skutkować będzie wykluczeniem z udziału w konkursie.

– sesjach zdjęciowych nad Jeziorem Tarnobrzeskim i w Parku Dzikowskim w Tarnobrzegu,

– sesjach zdjęciowych pod potrzeby kampanii reklamowych organizatorów, sponsorów głównych i partnerów konkursu,

– pokazie mody będącym częścią imprezy z okazji oficjalnego otwarcia Parku Tarnobrzeg.

– zajęciach z trenerem fitness w klubie Fitnesska,

– zjeździe tyrolką nad Jeziorem Tarnobrzeskim – należąca do firmy Zipline.pl,

– pojedynku w Paintball na „poligonie” do tej gry nad Jeziorem Tarnobrzeskim – Paintball Tarnobrzeg.

Finalistka konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zdjęć – wykonanych w związku z konkursem, od momentu otrzymania tytułu finalistki konkursu do jego zakończania – za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach i czasopismach, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, etc. Jednocześnie zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z Jej wizerunkiem.

Finalistki konkursu wyrażają zgodę na przekazanie bezpłatnie na rzecz organizatora konkursu, a także jego sponsorów głównych i wskazanych partnerów (w stosownych oświadczeniach, które zobowiązują się podpisać w okresie od 1 do 5 sierpnia 2016 roku) wszelkich praw majątkowych utworu w postaci utrwalonego na fotografiach swojego wizerunku i wyrażają zgodę na wykorzystywanie tego wizerunku oraz imienia i nazwiska do reklamowania określonych wcześniej produktów organizatora konkursu, a także jego sponsorów głównych i wskazanych partnerów, a także na późniejsze dysponowanie (wykorzystywanie) ich w celach reklamowych i marketingowych.

Zapis ten dotyczy w szczególności fotografii, które wykorzystane zostaną do kampanii promocyjnej Soków Sandomierskich i Parku Tarnobrzeg, oraz druku kalendarza na rok 2017 przez organizatora konkursu – wydawcę portalu www.tarnobrzeskie.eu.

Finał konkursu odbędzie się 27 sierpnia 2016 roku podczas imprezy na zakończenia lata organizowanej przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

Każda z finalistek konkursu zobowiązana jest przygotować na własny koszt suknię wieczorową lub koktajlową oraz kostium kąpielowy do prezentacji podczas finału.

O przygotowanie finalistek do finałowych pokazów oraz sesji zdjęciowych zadba Profesjonalnego Studia Urody No1.

Zdobywczynie tytułu Miss Jeziora Tarnobrzeskiego oraz I i II Wicemiss wskaże Jury, składające się z przedstawicieli organizatorów i sponsorów konkursu. Decydujący głos zawsze będzie mieć Przewodniczący Jury. Miss Publiczności zostanie wybrana na podstawie głosowania internetowego i/lub smsowego.