1. Korzystanie z podstawowej wersji portalu www.tarnobrzeskie.eu jest bezpłatne.  Dodatkowe, płatne funkcje dostępne na portalu są wyraźnie oznaczone i opisane.
  2. Informacje, teksty, artykuły, fotografie oraz wszelkie inne dane i materiały nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane, ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji.
  3. Użytkownik, który przesyła materiały do Redakcji w celu publikacji wyraża zgodę na dalsze ich rozpowszechnianie bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody. Użytkownik musi być autorem nadesłanego materiału, lub posiadać zgodę właściciela praw autorskich w postaci zgody bezpośredniej lub stosownej licencji. Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru i skrótów nadesłanych materiałów.  Autorzy zachowują prawa autorskie i zgadzają się na zamieszczanie swoich materiałów na stronach portalu www.tarnobrzeskie.eu  bez wynagrodzenia.
  4. Użytkownicy mogą zamieszczać komentarze i uwagi pod artykułami. Redakcja może zastrzec, że pod danym artykułem nie można zamieszczać komentarzy, lub że komentarze podlegają wcześniejszej moderacji.
  5. Komentarze zamieszczane pod artykułem powinny odnosić się do treści artykułu.
  6. Zabronione jest zamieszczanie komentarzy zawierających treści wzbronione przez prawo, wypowiedzi posługujących się językiem nienawiści, treści obraźliwych, mogących być uznane za wulgarne, naruszających dobra osoby trzeciej. Zabronione są wpisy o charakterze ogłoszenia i zawierające informacje kontaktowe oraz linki pozbawione komentarza. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych pod artykułami.
  7. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub redagowania komentarza lub jego części bez podania przyczyny. Redakcja nie prowadzi korespondencji związanej z moderacją komentarzy.

baner sadrakula pho