Studiuj w Tarnobrzegu – w jednej z najlepszych uczelni niepublicznych w kraju!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Społecznej Akademii Nauk, której zamiejscowy wydział znajduje się w Tarnobrzegu. 

To uczelnia, która swoją ofertę kieruje do tych osób, które swoją pasję i zainteresowania chcą połączyć z przyszłą pracą w swoim ulubionym zawodzie. Najwiekszy nacisk władze uczelni kładą na zwiększenie współpracy z firmami, w których studenci znajdą satysfakcjonującą ich pracę. Programy poszczególnych kierunków konsultowane są z przedstawicielami firm kilkunastu branż w taki sposób, aby jak najlepiej dostosowywać go do potrzeb rynku. Ogromne znaczenie mają organizowane przez Uczelnię staże i praktyki w kilkudziesięciu firmach z Łodzi.

Ważnym elementem wspierającym zawodową przyszłość studentów i absolwentów Społecznej Akademii Nauk jest uczelniane Biuro Karier, które organizuje dodatkowe warsztaty i szkolenia.

Obecnie władze uczelni rozpoczęły wdrażać system, który w niedalekiej przyszłości spowoduje odbywanie praktyk i staży praktycznie zakończony zatrudnieniem studenta w firmach współpracujących z Uczelnią. 71% absolwentów Społecznej Akademii Nauk uważa, że wiedza zdobyta podczas studiów pomogła im podnieść swoje kwalifikacje i miała decydujący wpływ na zwiększenie zarobków.

Studia licencjackie:

san tarnobrzeg


Studia magisterskie:

Studia podyplomowe:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *