1% dla OPP za rok podatkowy 2016

Być może w dalekiej przyszłości jednym z bardziej intrygujących zwyczajów podatkowych rozpowszechnionych nad Wisłą w XXI wieku wyda się rytuał przekazywania setnej części podatku dochodowego (tzw. PIT) — narzucanego i skrupulatnie pobieranego za pośrednictwem struktur administracji państwowej — dla całkowicie od tych struktur niezależnych organizacji pożytku publicznego (OPP) z tzw. trzeciego sektora. Zapewne jest to forma zinstytucjonalizowanej ofiary — pomyślą, być może, nasi następcy — a jednocześnie akt symbolicznego gestu władzy w systemie państwowym, w którym bezpośredniego dostępu do władzy nie ma prawie nikt…

Wracając jednak do roku 2017, gdzie program PIT za darmo w najlepszej dostępnej na rynku konfiguracji i po precyzyjnym, noworocznym tuningu czeka gotowy do odpalenia na portalu PITax.pl Łatwe podatki, trzeba przyznać, że w gotowej deklaracji, zaraz po zwrocie nadpłaconego podatku, nie ma nic lepszego niż 1% na OPP. O zwrocie napisano już wiele, a poza tym w jego wypadku wszystko jest jasne: nasze wraca do nas, kiedy tylko może, kropka. Jednak 1 % dla OPP, podobnie jak z łatwość obsługi programu do rozliczania PIT (oczywiście nie każdego, ale tego od PITax.pl bez wątpienia) to podstawowe elementy przepisu na podatniczą satysfakcję. W kwestii poczucia satysfakcji w rozliczeniu z fiskusem — jak donoszą psychologowie społeczni i ekonomiści behawioralni — największą przeszkodą jest właśnie całkowicie skądinąd zbędna trudność tradycyjnie towarzysząca przygotowaniu rocznego zeznania podatkowego. Wychodząc poza nią, większość ludzi myśli o podatku jako o raczej dobrze spełnionym obowiązku.

1% nie stanowi nawet obowiązku, a jest przy tym wyjątkowo łatwy w realizacji. Jeden procent dla OPP to możliwość skierowania części należnego państwu podatku dochodowego do dowolnie określonej przez podatnika organizacji pożytku publicznego. W praktyce oznacza to, że mamy możliwość zasilenia naszymi funduszami organizacji o bardzo różnorodnych sferach aktywności i zróżnicowanym zasięgu działania — poczynając od lokalnych, pracujących dla dobra naszej najbliższych społeczności, a kończąc na tych o zasięgu ogólnokrajowym. Możemy również precyzyjnie określić cel, na jaki nasze pieniądze zostaną wydane. Zwróćmy jednak uwagę, że możliwość ta zostaje niekiedy zawłaszczona przez oprogramowanie do rozliczeń podatkowych. Zdarza się, iż rubryka, w którą wpisujemy numer KRS wybranej przez nas organizacji, została już dla nas przez autorów oprogramowania bezceremonialnie wypełniona. Dlatego wybierajmy PIT online bez KRS. Każdy Program PIT bez KRS daje nieograniczone możliwości wyboru beneficjenta OPP oraz zakresu wsparcia, którego udzielamy. Oto przykładowe obszary działania organizacji: działalność charytatywna, pomoc dzieciom, pomoc osobom niepełnosprawnym, prawa zwierząt, ochrona przyrody, zdrowie, sztuka, kultura, nauka, społeczeństwo obywatelskie religia, edukacja, rekreacja sport. PITax Łatwe podatki nie ograniczają naszej wolności wyboru w tej materii, co więcej na stronie portalu znajduje się wyjątkowo wygodna wyszukiwarka pozwalająca zlokalizować sprofilowaną ze względu na zakres działalności organizację OPP w wybranym województwie.

Status organizacji pożytku publicznego oznacza faktycznie obecność danej organizacji w ustawowym wykazie prowadzonym przez ministra odpowiedzialnego za kwestie zabezpieczenia społecznego. Wykaz jest rokrocznie aktualizowany w dniu 30 listopada na bieżący rok podatkowy i zawiera następujące dane: nazwa organizacji, siedziba, numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowniczy), numer NIP. Minister powinien także otrzymać od OPP numer konta bankowego, właściwego dla przekazywania funduszy z 1% (do końca czerwca kolejnego roku). OPP poza prawem do korzystania z jednego procenta podatku zwolnione są z PIT, opłat sądowych, opłaty skarbowej, podatku obciążającego czynności cywilnoprawne oraz od podatku od nieruchomości. Jakiekolwiek fundusze otrzymane przez organizacje pożytku publicznego z naszego jednego procenta mogą zostać wydane jedynie w ramach działalności pożytku publicznego (działalność ta jest ustawowo sankcjonowana).

Praktyczne elementy przekazania wybranej OPP 1 procenta podatku ograniczają się do trzech elementów, które rozliczenie PIT 2016 program powinno zawierać. Dodatkowym czwartym elementem mogą być dane podatnika, gdyby ten chciał je udostępnić organizacji. Po pierwsze, potrzebujemy numer KRS organizacji (musi on odpowiadać wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym). Nie ma potrzeby wpisywania w deklaracji nazwy organizacji — identyfikacja następuje wyłącznie na podstawie KRS. Po drugie, podejmujemy decyzję co do wysokości kwoty, jaką przekazujemy (maksymalnie może to być 1% naszego podatku). Po trzecie — nie jest to konieczne — możemy precyzyjnie określić cel, na jaki przeznaczymy środki finansowe. Jeżeli określimy cel oraz wyrazimy wolę udostępnienia OPP naszych danych, we wrześniu (kolejnego roku po roku podatkowym) naczelnik właściwego urzędu skarbowego przekaże organizacji następujące dane: nazwisko imię, adres, przekazana kwota, szczegółowy cel. Środki finansowe przekazywane organizacjom są od maja do lipca.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *