Tarnobrzeg: Działa już sztuczne lodowisko

lodowisko tarnobrzeg

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu uruchomił sztuczne lodowisko. Tak zwany „Biały Orlki” jest czynny codziennie w godzinach 10:00 – 21:00. Zapraszamy na łyżwy!

Lodowisko zlokalizowane jest przy szkole podstawowej nr 9 na osiedlu Dzików. Przerwa technologiczna w godzinach 14:00 – 15:00.

Regulamin Sztucznego Lodowiska „BIAŁY ORLIK”

Sztuczne lodowisko jest obiektem zarządzanym przez MOSiR Tarnobrzeg.
Każdy korzystający z lodowiska przebywa na nim na własną odpowiedzialność.
Dzieci do lat 7 mogą przebywać na tafli lodowiska w obecności pełnoletniego opiekuna będącego na łyżwach, który odpowiada za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie dziecka.
Na tafli lodowiska może przebywać maksymalnie 40 osób.
Zaleca się jazdę w rękawiczkach, kaskach ochronnych, nakolannikach i nałokietnikach, szczególnie dla małych dzieci.
Na tafli lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność i stosować się do zaleceń obsługi. Jazda winna odbywać się w jednym kierunku (przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
Zarządzający nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zagubione lub zniszczone na terenie obiektu.
W czasie przebywania na tafli zabrania sięWchodzenia w obuwiu bez łyżew,
Jazdy na długich łyżwach (panczenach),
Jazdy z kijem hokejowym lub innym przedmiotem stanowiącym zagrożenie dla pozostałych uczestników lodowiska,
Jazdy z dzieckiem na ręku,
Urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, potrącania, podcinania, wykonywania skoków i gwałtownych hamowań,
Zabrania się jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego,
Siadania na bandach, tafli lodu,
Palenia tytoniu, picia alkoholu, przebywania w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających na terenie całego obiektu,
Wprowadzania zwierząt,
Wnoszenia na lód napoi, pożywienia i spożywania ich podczas jazdy,
Rzucania śnieżkami i jakimikolwiek przedmiotami,
Skuwania lodu i niszczenia band łyżwami
Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad oraz poleceń obsługi lodowiska.
Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.
Zarządca lodowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.
Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na lodowisku należy natychmiast poinformować obsługę lodowiska lub Policję – Tel. 997, a w razie wypadku Pogotowie Ratunkowe – Tel. 999.

Źródło: MOSiR Tarnobrzeg

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *