W sobotę II Zimowe Regaty Barbórkowe na Jeziorze Tarnobrzeskim

zimowe regaty barborkowe jezioro tarnobrzeskie

10 grudnia na Jezioro Tarnobrzeskie wrócą żeglarze. Będą rywalizować ze sobą walcząc o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Zapraszamy na II Zimowe Regaty Barbórkowe.

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
1. CEL REGAT:

– Integracja środowiska żeglarzy

– podniesienie poziomu umiejętności żeglarskich

– wymiana doświadczeń i przekazanie informacji o przedsięwzięciach i imprezach organizowanych dla żeglarzy i turystów nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Regaty mają charakter rekreacyjno-sportowy.

1.1 Klasy startujące: Optimist, Open

2. TERMIN I MIEJSCE REGAT:

10.12. 2016 – Jezioro Tarnobrzeskie

3. ORGANIZATOR:

Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg, TBG OZŻ

4. WSPÓŁORGANIZATOR:

SITG o/Tarnobrzeg

5. BIURO REGAT:

Marina Tarnobrzeg, ul. Żeglarska 2, 39-400 Tarnobrzeg

Anna Dobroń 882 451 010 biuro@marina.tarnobrzeg.pl

Janusz Bobula 664 936 890

6. ZGŁOSZENIA DO REGAT:

Zgłoszeń można dokonywać poprzez e-mail, na adres biura lub osobiście w dniu rozpoczęcia regat w godzinach 930 – 1030

7. Nagrody

Zwycięzcy otrzymują Puchary i dyplomy pozostali uczestnicy dyplomy. Wszyscy zawodnicy otrzymują okolicznościowe upominki.

8. PRZEPISY :

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2013 – 2016, oraz Instrukcją Żeglugi.

9. WYMAGANIA OD UCZESTNIKÓW:

– liczba członków załogi –minimum 3 dla regat w klasie omega i puck, dla innych jachtów wg przepisów klasowych

– prowadzący jednostkę minimum w stopniu żeglarza jachtowego

– znajomość przepisów PZŻ, Przepisów Regatowych, przestrzeganie instrukcji żeglugi.

10. INSTRUKCJA ŻEGLUGI, PUNKTACJA:

Instrukcja Żeglugi wraz ze szkicami tras dostępna będzie w biurze regat w dniu zawodów, oraz wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń obok biura. W regatach ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z Dodatkiem A. Przepis B8 nie ma zastosowania.

11. PROGRAM REGAT:

10.12.2016r.

9.30- 10.30 Przyjmowanie zgłoszeń do regat, przygotowywanie łodzi do regat.

10.45 Odprawa sterników.

11.25 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu regat.

18.00 Ogłoszenie wyników, wręczanie pucharów i dyplomów.

18.15 Biesiada z koncertem Szkockiej Trupy

12. INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Wpisowe do regat wynosi:

30 zł

UWAGA! I Zimowe Regaty Barbórkowe rozegrane zostaną na jachtach klasy Omega. Organizator dopuszcza również starty na jachtach klasy PUCK. Organizator dysponuje ograniczoną ilością jachtów do wypożyczenia. Informacje na temat ewentualnej rezerwacji jachtów udziela bosman Jacht Klubu Kotwica Tel. 882 450 991

Regaty zostaną rozegrane bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

13. PRAWO DO WIZERUNKU:

Zgłaszając się do regat zawodnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

14. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

15. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

15.1 Uczestnicy mogą skorzystać z zakwaterowania w: Marina Tarnobrzeg Cena promocyjna 25 zł / doba.
Zamówienia na noclegi należy złożyć u Organizatora do 7.12. 2016 r.
W przypadku braku stosownych zamówień uczestnicy realizują nocleg i wyżywienie we własnym zakresie.

Prezes JKKT

Janusz Bobula

Źródło: Jacht Klub Kotwica

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *