II Zimowa Przeprawa Wisły Wpław [W OKOLICY]

Na 21 stycznia w Sandomierzu odbywać się będzie II Zimowa Przeprawa Wisły Wpław! Śmiałkowie, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu będą mieć za zadanie przepłynięcie królowej polskich rzek w poprzek – na dystansie około 200 metrów. 

Ta ekstremalna impreza organizowana przez sandomierski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ma na celu promocję aktywnego stylu życia, miasta Sandomierza i programu Rok Rzeki Wisły 2017.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem imprezy:

1.Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu

2. Cel Imprezy
– Promocja aktywnego stylu życia,
– Promocja miasta Sandomierza,
– Promocja programu Rok Rzeki Wisły 2017,

Termin i Miejsce
21.01.2017 sobota – Bulwar im. M. Piłsudskiego w Sandomierzu
Biuro imprezy czynne od 10:30 do 11:30 (budynek Przystani Wodnej Sandomierz MOSiR)
Wspólna rozgrzewka: 11:40

Start: 12:00
4.Uczestnicy
Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby, które mają ukończone 18 lat oraz spełnią następujące warunki:
• wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
• wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu
• akceptacja udziału w imprezie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru imprezy, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W imprezie powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych.
• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanym w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej
• wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku.

5.Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane indywidualnie do dnia 15.01.2017r.
– drogą elektroniczną na adres mailowy: tomasz.biernacki@mosir.sandomierz.pl
(w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, klub, nr telefonu)
– telefonicznie pod numerem telefonu: 786-023-106

Opłata startowa – 40 zł (płatne w dniu imprezy)

Maksymalna liczba uczestników – 40 (decyduje kolejność zgłoszeń)
6. Nagrody i wyróżnienia.
– Pakiet startowy – okolicznościowy gadżet
– Każdy uczestnik, który pokona wyznaczony dystans w wodzie otrzyma pamiątkowy medal.
– dla wszystkich uczestników gorący posiłek

7.Przebieg imprezy.
Konkurencja polegać będzie na przepłynięciu rzeki Wisły w poprzek – dystans ok. 200m
Każdy z uczestników płynie wpław z bojką ratowniczą.
Dopuszcza się stosowanie pianek pływackich, płetw, czepków, okularów.

Postanowienia końcowe.
– w przypadku złych warunków atmosferycznych (kra na wodzie) impreza zostanie
przeniesiona na inny termin.
– zawody mają charakter rekreacyjny,
– impreza nie wyłania zwycięzcy, polega na pokonaniu danego odcinka rzeki.
– Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w imprezie.
– Zawodnicy biorący udział w imprezie ubezpieczają się na własną odpowiedzialność.
– Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu lub świadczącego usługę w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
– Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w imprezie.
– W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku podejrzenia niewystarczająco dobrego stanu zdrowia lub stanu psychofizycznego, albo w przypadku podejrzenia pozostawania uczestnika w stanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, Organizator ma prawo odmówić zgłoszonemu uczestnikowi udziału w imprezie.
– we wszystkich sprawach spornych decyduje organizator imprezy.

Wszelkie dodatkowe informacje pod nr tel. 786-023-106

przeprawa wisły wpław sandomierz

przeprawa wisły wpław sandomierz

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *