Roślinny labirynt, wieża, tunele… Atrakcyjnie będzie także nad Wisłą!

Tarnobrzescy urzędnicy pracują nad projektem zagospodarowania terenów nadwiślańskich. Gotowa jest już koncepcja, która zakłada, że nowe atrakcje tego terenu zostaną stworzone przede wszystkim z wykorzystaniem zieleni. 

Na swoim oficjalnym profilu na Facebooku prezydent miasta Grzegorz Kiełb napisał niedawno, że powstanie tak między innymi naturalny plac zabaw wykonany z wykorzystaniem jedynie naturalnych elementów roślinnych. A składać się na niego mają między innymi: drewniane pomiędzy pagórkami, tunel z żywych pędów wierzby, altana, szałas z wikliny, czy labirynt z ligustru pospolitego i drewniana wieżę wspinaczkowa.

Jeśli chodzi o wizualizację to na razie opublikowano jedynie to:

nad wisla

Dla tych, którzy chcą więcej szczegółów mamy jeszcze część zapisów z zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumantacji projektowej tego zadania:

  • projekt ma obejmować tereny rekreacyjne nad Wisłą położone w zachodniej części miasta Tarnobrzega w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 specjalny obszar ochrony siedlisk p.n. „Tarnobrzeska Dolina Wisły”. Zadanie obejmuje teren o powierzchni ogólnej 16,35 ha,
  • priorytet walorów przyrodniczych: bogate, wielopiętrowe i wielogatunkowe kompozycje zieleni, oparte na gatunkach rodzimych, tworzące dogodne i atrakcyjne warunki dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków, zawierające obszary ukształtowane w sposób naturalny, zbliżony do dzikiego, istotnie podnoszące różnorodność biologiczną,
  • przebudowa sztucznego zbiornika wodnego polegająca na częściowej likwidacji rozlewiska,
  • osłabienie erozji i poprawa stateczności zbocza skarpy przyległej do zurbanizowanej części miasta,
  • zwiększenie powierzchni czynnych biologicznie oraz tworzenie miejsc aktywnego i biernego wypoczynku oraz stref edukacyjnych, • prezentacja walorów przyrodniczych Obszaru Natura 2000 – wyeksponowanie siedlisk i gatunków chronionych fauny i flory w Dolinie Wisły.
  • dobór małej architektury i wyposażenia parkowego: ławki, kosze na śmiecie, tablice informacyjne, z określeniem rodzajów materiałów, kolorystyki, formy,
  • koncepcja oświetlenia terenu, w tym parkowe punkty oświetleniowe maksymalnie do 26 sztuk oraz maszty oświetleniowe potrójne wokół obszaru imprez zbiorowych (8 masztów x 3 punkty = 24 punkty świetlne), razem maksymalnie 50 punktów oświetleniowych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *