Repertuar Kina Wisła – marzec 2016 [MIASTO]

W marcu w Kinie Wisła w Tarnobrzegu będzie można między innymi obejrzeć dwa filmy nagrodzone Oscarami.

W cyklu Filmowe Środy kino pokaże zwy­cięzcę w kate­go­rii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny -węgier­ski dra­mat „Syn Szawła”. Po sean­sie będzie można wziąć udział w na spo­tka­niu z Kamilem Dobrowolskim, akto­rem Teatru Maska w Rzeszowie wystę­pu­ją­cym w tym fil­mie.

Drugi osca­rowy film to przej­mu­jący „Pokój” z Brie Larson w roli głów­nej, który wyje­chała z Los Angeles ze sta­tu­etką za Najlepszą Pierwszoplanową Rolę Żeńską.

Co poza tym?  Polska kome­dia „7 rze­czy, któ­rych nie wie­cie o face­tach”, biblijna opo­wieść „Cierń Boga” oraz film będący hoł­dem dla żoł­nie­rzy wyklę­tych „Historia Roja”. Dla dzieci gramy „Zwierzogród” 2D i 3D. Kolejna pro­po­zy­cja dla naj­młod­szych to będzie „Robinson Crusoe”.

7-rzeczy-których-nie..inter_. Cierń-Boga-inter. Historia-Roja-inter. NOWY-TESTAMENT POKÓJ-inter. Robinson-Crusoe-inter. Syn-Szawła Zwierzogród-inter.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *