Zapraszamy na drugi Dzikowski Festiwal Nalewek

Festiwal_nalewek_etykieta14 czerwca Muzeum Historyczne miasta Tarnobrzega organizuje drugą edycję Dzikowskiego Festiwalu Nalewek. Impreza odbywać się będzie w parku przed Zamkiem Dzikowskim.

Festiwal nawiązuje do tradycji właścicieli Dzikowa – rodziny Tarnowskich, która w słynnej „Wytwórni Wódek i Likierów” produkowała cenione w całej Europie wódki i nalewki. Udział w nim mogą wziąć wszyscy, którzy zajmują się wytwarzaniem nalewek. Każdy chętny będzie mógł zaprezentować swoje wyroby i wziąć udział w festiwalowym konkursie. W jego jury zasiądzie wybitne grono znawców przedmiotu.

W programie imprezy znajdą się także wykłady, pokazy oręża polskiej szlachty i wiele innych atrakcji.

Współorganizatorem imprezy jest Hotel i Restauracja Atena z Mielca. Jego kucharze wspólnie z Polską Akademią Sztuki Kulinarnej przygotują wielki kocioł Polewki Dworskiej z Zacierkami.

Regulamin konkursu na za strony www.mhmt.pl:

INFORMACJE OGÓLNE

1. II Dzikowski Festiwal Nalewek, zwany dalej festiwalem jest imprezą promocyjną oraz edukacyjną, popularyzującą nalewkarstwo, nawiązującą do tradycji produkowania nalewek i wódek przez ród Tarnowskich.

2. Organizatorem jest Muzeum Historyczne miasta Tarnobrzega.

3. Organizacją Festiwalu kieruje Radosław Pawłoszek tel. 15 823 32 32, 665 840121; mail: radoslaw.pawloszek@mhmt.pl, radoslaw.pawloszek@gmail.com

4. W ramach festiwalu odbędzie się konkurs na najbardziej wykwintna nalewkę. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach: nalewka z derenia, open oraz nagroda publiczności. W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające zdolność do czynności prawnych, zakwalifikowane przez organizatora zwane dalej Uczestnikami konkursu.

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Uczestnicy zgłaszający się do konkursu zobowiązani są wypełnić kartę zgłoszeniową. W przypadku zgłaszania większej liczby nalewek, do każdej z nich należy dołączyć osobną kartę zgłoszenia. Karty zgłoszeniowe można składać osobiście w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, Zamek w Dzikowie, ul. Sandomierska 27, lub przesyłać na adres e-mail: radoslaw.pawloszek@mhmt.pl.

2. Uczestnicy podpisując zgłoszenie do konkursu akceptują regulamin.

3. Do konkursu zgłoszone mogą być nalewki, które niedostępne są w sprzedaży, z wyjątkiem sprzedaży na targach i festiwalach regionalnych.

4. Uczestnicy zgłaszający nalewki do konkursu zobowiązani są do dostarczenia dwóch próbek o pojemności nie mniejszej niż 0,25 l dla każdej zgłoszonej do konkursu nalewki. Ilość nalewek zgłoszonych do konkursu przez Uczestnika jest dowolna.

5. Nalewki przyjmowane są do konkursu w dniach 11.06.2015 do 14.06.2015 do godziny 12.00.

ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

1. Członkowie Jury dokonują degustacji zgłoszonych do konkursu nalewek na warunkach zapewniających anonimowość.

a) Jury zna jedynie numer nalewki.

b) Jury przed zakończeniem konkursu nie zna nazwisk uczestników.

c) Konkurs podzielony jest na dwa etapy: w pierwszej fazie konkursu spośród zgłoszonych produktów członkowie Jury wybierają nalewki, które oceniane będą w fazie finałowej.

d) Kryterium oceny nalewek w fazie finałowej to m.in. klarowność, smak, zapach, kolor.

e) Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Przewodniczący Jury.

WYNIKI

1. Wynik Konkursu ogłoszony zostaje przez Przewodniczącego Jury po zakończeniu posiedzenia o godzinie 18.00, 14.06.2015 w Zamku Tarnowskich w Dzikowie.

2. Uczestnicy Konkursu ubiegają się o nagrody regulaminowe – I, II oraz III miejsce Dzikowskiego Festiwalu Nalewek.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *